Postępy i problemy realizacji systemów detekcji i lokalizacji nieszczelności rurociągów

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Mateusz Turkowski *, Andrzej Bratek **, Marcin Słowikowski **, Adam Bogucki *** * Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska ** Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa *** PGNiG

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Systemy detekcji i lokalizacji nieszczelności odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o zminimalizowanie występowania wycieków oraz ograniczenie ich skutków.W artykule przedyskutowano rozwój takich systemów stosowanych w rurociągach cieczy i gazów. Autorzy są zdania, że najefektywniejsze są obecnie systemy analityczne, wsparte algorytmami gradientowymi i śledzenia czół fal ciśnienia. Natomiast intensywnie rozwijane ostatnio metody statystyczne mogą w przyszłości stanowić cenne uzupełnienia istniejących systemów, jako że każdy system ma pewne wady (także omówione w artykule), a idealny system jak dotąd nie został opracowany.

Słowa kluczowe

rurociąg, system detekcji

Progress and problems in the development of the leak detection and localization systems

Abstract

Pipeline leakage detection systems have a key role to play in minimising the occurrence of leaks and their impacts. The progresses in the development of such systems both for gas and liquid pipelines have been discussed. According to the authors opinion, the most effective systems used today are the analytical systems, supported by gradient and pressure wave algorithms. The statistical systems are however intensively developed today, and as the ideal system does still not exist (each of them has some disadvantages, that have been also discussed), can be in the future a valuable complement of the existing systems.

Keywords

detection system, pipeline

Bibliografia

  1. Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M.: Methods and system of leak detection in long range pipelines, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2007, 1 (3), pp. 39-46.
  2. Glen N.F.: A review of pipeline integrity systems. Report No 2005/257, National Engineering Laboratory, East Kilbridge, 2005.
  3. Strona internetowa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” www.pern.com.pl
  4. Strona internetowa Operatora Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System” sp. z o.o. www.gaz-system.com.pl
  5. Kowalczuk Z., Gunawickrama K.: Detekcja i lokalizacja wycieków w rurociągach przemysłowych. Rozdz. 21 pracy zbior. pod red. J. Korbicza i J. Kościelnego, Warszawa, WNT 2002.
  6. Sobczak R., Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M.: Mathematical modelling of liquid flow dynamics in long range transfer pipelines. Part 1. Problemy eksploatacji, 2007.
  7. Pawlak Z.: Rough sets, International Journal of Computer and Informational Sciences, 1991, 11 (5), pp. 341-356.
  8. Chen H., Ye H., Su H.: Application of support vector machine learning to leak detection and location in pipelines. Proceedings of the 21st IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC 04, 18-20 May 2004, Vol. 3.
  9. Arshad Ahmad Mohd., Kamaruddin Abd. Hamid: Pipeline Leak Detection System in a Palm Oil Fractionation Plant Using Artificial Neural Network. Proceedings of the International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ICCBPE 2003, Kota Kinabalu, August 2003.