Roboty i centra pomiarowe

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Eugeniusz Ratajczyk Politechnika Warszawska. Wydział Mechatroniki. Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Pomiary współrzędnościowe są obecnie najbardziej zaawansowanym technicznie działem metrologii wielkości geometrycznych. Dzięki współrzędnościowym maszynom pomiarowym i takim ich opcjom, jak roboty i centra pomiarowe, możliwe jest wykonywanie pomiarów w środowisku produkcyjnym, a tym samym bezpośrednie oddziaływanie na jakość procesu wytwarzania.

Słowa kluczowe

centra pomiarowe, pomiary współrzędnościowe, robot pomiarowy

Robots and measuring

Abstract

Robots and measuring centers as constructional advanced coordinate measuring machines readjusted to work in production environments. Their structure, metrological and functional properties have been described. Several examples of their use in geometrical measurements of machine and motorization industry elements are given.

Keywords

coordinate measurement, measuring center, measuring robot

Bibliografia

 1. Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
 2. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT. Warszawa 2004.
 3. Pfeifer T., Imkamp D., Schmitt., R., Coordinate Metrology and CAx-Application in Industrial Production. Carl Hanser Verlag. Munich 2006.
 4. Neumann H.J., Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten. Expert Verlag. Renningen 2004.
 5. VDI/VDE 2617 Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten; Kenngrößen und deren Prüfung, 1986-1993, VDI-Verlag.
 6. PN-EN ISO 10360-1: 2003. Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS). Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Część 1: Terminologia.
 7. PN-EN ISO 10360-2: 2003. Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS). Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Część 2: CMM stosowane do pomiaru wymiarów.
 8. PN-EN ISO 10360-4: 2002. Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS). Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego.
 9. Centrum pomiarowe CenterMax. Z izby pomiarowej do hali produkcyjnej. Mechanik nr 3/2002, s. 185-188.
 10. Schwarz W., Wiedmann W., GageMax-Schluss mit „Lehren” Versprechungen. Innovation nr 5, pp.10-11. Mechanik nr 5-6/2003, s. 344-346.
 11. Ratajczyk E., Ramiona pomiarowe. Mechanik nr 12/2008, 1/2009, 2/2009.
 12. Carl Zeiss Sp. z o.o, Segment IMT (Warszawa) www.zeiss.pl/imt
 13. DEA, Turin (Włochy): www.dea.it
 14. Leitz, Wetzlar (Niemcy): www.leitz-metrology.com
 15. Hexagon Metrology, Helsingborg (Szwecja): www.hexagon.se
 16. Brown&Sharpe Inc. North Kongstown (USA): www.brownandsharpe.com
 17. Tesa, Renens (Szwajcaria): www.tesabs.ch
 18. Sheffield Measurement Inc. Fond du Lac, Wisconsin (USA): www.sheffieldmeasurement.com
 19. Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge (UK): www.renishaw.com
 20. Mitutoyo Polska Sp. z o.o. : www.mitutoyo.pl
 21. Komeg,Völklingen (Niemcy): www.komeg.de
 22. Metris (Belgia): www.metris.com; www.smart-solutions.pl