Wytwarzanie plazmy i jej zastosowania

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Jakub Szałatkiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono źródła plazmy, koncentrując się na metodach jej wytwarzania. Omówiono też wybrane obszary zastosowań plazmy w takich dziedzinach, jak metalurgia, inżynieria materiałowa, medycyna i ekotechnika. Artykuł stanowi przewodnik dla osób rozpoczynających działalność związaną z technologiami plazmowymi i umożliwia zapoznanie się w syntetycznej formie z szerokim spektrum jej zastosowań i potencjałem, jaki niosą.

Słowa kluczowe

plazma, technologie plazmowe

Plasma generation and its applications

Abstract

This paper presents plasma sources, focusing on their principles of operation. Selected applications are described in the areas such as: metallurgy, materials engineering, health care, and eco technology. The paper is intended as a guide for people who begin their activities in the fields where plasma technologies can be applied. The article allows them to get acquainted with a wide range of plasma applications.

Keywords

plasma, plasma technologies

Bibliografia

  1. German Federal Ministry of Education and Research: Plasma Technology Process Diversity + Sustainability. www.bmbf.de/pub/plasma_technology.pdf, Bonn, 2001.
  2. Szałatkiewicz J., Zastosowania plazmy w technice - aktualne tendencje, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, 17-20.
  3. Ministerstwo Środowiska: Innowacyjne Technologie Zagospodarowania Odpadów. Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. http://regis2.maxus.com.pl/files/ekopak/AKT_8_Dok.innowacyjne.pdf, Warszawa, 2008.
  4. Diatczyk J.: Badanie Pola Temperatury w Komorze Wyładowczej Reaktora Plazmowego. http://www.rsi.lubelskie.pl/doc/sty/n1/jdiatczyk.pdf, PL, 2008.
  5. Bromberg L., Cohn D. R., Rabinovich A., Heywood J.: Emissions reductions using hydrogen from plasmatron fuel converters. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 26, Issue 10, s. 1115-1121, 2001.
  6. Szałatkiewicz J.: Plazma na potrzeby badań w zakresie utylizacji odpadów. www.patria.edu.pl, Europejskie Tow. Umiejętności , Warszawa, 2009.
  7. Olszowiec P.: Nowe zastosowania technologii plazmowych w energetyce. Rozpala kotły utylizuje odpady. Gigawat Energia, nr 10, 2007.
  8. Jiang C. i in..: Nanosecond Pulsed Plasma Dental Probe. Plasma Processes and Polymers, Volume 6, Issue 8, s. 479-483, 2009.
  9. Świątkowska Ż.: Powłoki Diamentowe Formowanie Metodą Chemicznego Osadzania z Fazy Gazowej. www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz53_old1/sem_pegan_05122007.pdf. Samodzielna Pracownia Fizykochemii i Inżynierii Powierzchni IFJ PAN, Kraków, 2007.
  10. Yamagata Y., Fujii Y., Kawagashira Y., Muraoka Y.: Rozkład cząstek z gazów wylotowych silnika spalinowego Diesla (DPM) za pomocą tlenków azotu NO generowanych w wyładowaniu barierowym. Przegląd techniczny 5/2009.