Innowacyjny projekt satelitarny dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży na europejskich korytarzach transportowych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Artur Wieczyński , wyślij Arkadiusz Perski , Maria Baczyńska Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Laboratorium Zastosowań Technik Satelitarnych

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono opis realizowanego przez PIAP innowacyjnego projektu z wykorzystaniem technik satelitarnych, którego celem jest opracowanie systemu dla wsparcia transportu. Nowy satelita W2A umożliwi dwukierunkową komunikację satelitarną z pojazdami w ruchu, na obszarze Europy. Opracowane aplikacje programowe i sprzętowe podniosą bezpieczeństwo i komfort podróży, a także pozwolą na redukcję kosztów paliwa oraz emisji szkodliwych produktów spalania.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo transportu, komunikacja satelitarna, korytarze transportowe, pozycjonowanie

An innovative satellite project for elevation of travel safety and comfort in the European Transport Corridors

Abstract

The article gives a description of the innovative project utilizing satellite technologies that is being carried out by PIAP. The project objective is to design and implement of a system for use in the European Transport Corridors. The new W2A satellite will enable a bi-directional satellite communication with vehicles around Europe. The software applications designed will increase safety and comfort of travelling while helping to reduce travel costs and emission of exhausts.

Keywords

positioning, satellite communication, transport corridors, transport safety

Bibliografia

  1. Lovas T., Wieczynski A., Baczynska M., Perski A., Kertesz I., Berenyi A., Barsi A., Beeharee A.: Positioning for Next Generation Intelligent Transport Systems Services in SafeTRIP, Proceedings of ASPRS 2011 Annual Conference, Milwaukee, Wisconsin, May 1-5, 2011.
  2. [www.safetrip.eu] - strona internetowa projektu.