Configurable Operator Interface for CPDev Environment

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Marcin Jamro , wyślij Bartosz Trybus Rzeszów University of Technology, Department of Computer and Control Engineering

Pobierz Artykuł

Streszczenie

The paper presents a graphical extension to the IEC 61131-3 CPDev programming environment. The extension called CPVis provides development tools and runtime components to create an operator interface for control software. CPVis editor is used to design display pages. Graphic objects are selected from libraries and represent visual controls on the display. The target operator panel runs CPVis graphics runtime to process the display configuration. Update of the display is done by reflecting changes of variable values processed by CPDev virtual machine.

Słowa kluczowe

control system, hmi, operator interface, visualization

Konfigurowalny interfejs operatorski w środowisku CPDev

Abstract

W artykule przedstawiono rozszerzenie środowiska programistycznego CPDev o możliwość tworzenia graficznych interfejsów operatorskich. Rozszerzenie obejmuje narzędzia projektowe oraz oprogramowanie uruchomieniowe (runtime). Projektant interfejsu używa edytora CPVis do skomponowania ekranów wizualizacyjnych wybierając z bibliotek obiekty graficzne reprezentujące kontrolki. Na docelowym urządzeniu HMI uruchamiany jest moduł CPVis runtime, którego zadaniem jest interpretowanie danych wizualizacyjnych. Odświeżenie obiektów na ekranie graficznym odbywa się na podstawie informacji z maszyny wirtualnej CPDev, która dostarcza aktualne wartości zmiennych.

Keywords

hmi, panel operatorski, system sterowania, wizualizacja

Bibliografia

 1. IEC 61131-3 Standard: Programmable Controllers. Part 3. Programming Languages, IEC, 2003.
 2. Jamro M., Graphics editors in CPDev environment, “Journal of Theoretical and Applied Computer Science”, Vol. 6, No. 1, 2012, 13-24.
 3. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Extension of CPDev engineering environment for control system programming (in Polish), [in:] Trybus L, Samolej S. (ed.), “Projektowanie, Analiza i Implementacja Systemów Czasu Rzeczywistego”, WKŁ, Warszawa 2011, 151-162.
 4. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Running a distributed control and measurement system (in Polish), [in:] Malinowski K., Dindorf R. (ed.), „Postępy automatyki i robotyki”, Part 1, Vol. 16, Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, 168-181.
 5. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Enhancements of CPDev engineering environment for programming Mega-Guard ship control system (in Polish), “Napędy i sterowanie”, 6/2012, 98-103.
 6. Jamro M., Trybus B., Executing and testing of programs written in IEC 61131-3 languages (in Polish), Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego 2012, Kraków, 10-13.09.2012.
 7. Nachreiner F., Nickel P., Meyer I., Human factors in process control systems: The design of human-machine interfaces, “Safety Science”, Vol. 44, Iss. 1, 2005, 5-26.
 8. [http://www.praxis-automation.nl] - PRAXIS Automation Technology 2012.
 9. [http://www.lumel.com.pl/en/] - Lumel S.A., 2012.
 10. Trybus B., Development and Implementation of IEC 61131-3 Virtual Machine, “Theoretical and Applied Informatics”, Vol. 23, No. 1, 2011, 21-35.
 11. Wittenberg C., A pictorial human-computer interface concept for supervisory control, “Control Engineering Practice”, Vol. 12, Iss. 7, 2004, 865-878.
 12. Zhang P., Human-machine interfaces, “Advanced Industrial Control Technology”, Oxford, 2010, 527-555.