Nacelle actuation system with linear electric motor

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Krzysztof Falkowski , Maciej Henzel Military University of Technology, Warsaw, Poland

Pobierz Artykuł

Abstract

This paper presents the results of research work on the construction of nacelle actuator with linear tubular electrical motor. The laboratory model was designed at the Military University of Technology. It was verined by finite element method. The test provided information for dynamic simulation and it can be used to verincation of linear tubular motor construction.

Keywords

actuator, linear motor, magnet

Lotniczy układ wykonawczy z silnikiem liniowym

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki prac prowadzonych nad opracowaniem lotniczego układu wykonawczego z tubowym liniowym silnikiem elektrycznym. Model taki został zaprojektowany w Wojskowej Akademii Technicznej. Wyniki przeprowadzonych testów umożliwiły wyznaczenie parametrów do symulacji dynamicznych i weryfikacji konstrukcji tubowego silnika liniowego.

Słowa kluczowe

magnes, silnik liniowy, układ wykonawczy

Bibliografia

  1. Bianchi N.. Bolognami S.. Corda J., Tubular linear motors: A Comparison of Brushless PM AN SR Motors, Power Electronics, Machines and Drivers. 2002.
  2. Bianchi N., Bolognami S., Corte D., Tonel F., Tubular linear permanent magnet motors: an overall comparison, IEEE Transactions on Industry Application, Vol. 39, No. 2, 2003.
  3. Bianchi N.. Dai Pre M., Bolognami S., Design of fault-tolerant IPM motor for electric power steering, IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 55, No. 4. 2006
  4. Bianchi N., Analytical field computation of a tubular permanent-magnet linear motor, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 36, No. 5, 2000.
  5. Luis R., Quadrado J.C., On PM tubular linear synchronous motor modeling.