The population modeling of neuronal cell fractions for the use of controlling a mobile robot

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Szczepan Paszkiel Institute of Control and Computer Engineering, Opole University of Technology, Poland

Pobierz Artykuł

Abstract

The population modeling of neuronal cell fractions for the use of controlling a mobile robot is presented in this article. Present models of neuronal cells are compared to describe the problem. Population models which represent fractions (pyramidal cells and interneurons) are compared as well. A population approach for controlling a mobile robot is chosen as a result of this analysis. The process of modeling cell fractions definitely facilitates in laboratorial conditions the process of controlling when the concept of brain computer interfaces is implemented.

Keywords

mobile robot, modeling, neuronal cell

Modelowanie populacyjne frakcji komórek neuronalnych z przeznaczeniem do sterowania robotem mobilnym

Streszczenie

W artykule przedstawiono modelowanie populacyjne frakcji komórek neuronalnych z przeznaczeniem do sterowania robotem mobilnym. Porównano istniejące modele komórek neuronalnych w celu opisania problemu. Porównano również modele populacyjne reprezentujące frakcje (komórki piramidalne i interneurony). W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru podejścia populacyjnego dla sterowania robotem mobilnym. W warunkach laboratoryjnych, proces modelowania frakcji komórek zdecydowanie wspomaga proces sterowania w przypadku implementacji koncepcji interfejsu mózg-komputer.

Słowa kluczowe

komórki neuronalne, modelowanie, robot mobilny

Bibliografia

  1. Zmarzły D., Pomiary elektrycznych wielkości medycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2004.
  2. Ibrahimi T., Vesin J.M., Garcia G., Brain-Computer Interface in Multimedia Communication, “IEEE Signal Processing Magazine”, Vol. 20, No. 1, 2003.
  3. Siegwart R., Nourbakhsh I.R., Introduction to autonomous mobile robots, The MIT Press, 2004.
  4. Dudek Z.T., Interfejs BCI - próba przełamania bariery pomiędzy człowiekiem a komputerem, „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 7/2003, 377-382.
  5. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, p. 374.
  6. Tortella F., Rose J., Robles L., Moreton J., Hughes J., Hunter J., EEG Spectra Analysis of the Neroprotective Kappa Opioids Enadoline, Maryland 1997.