Prototypowy system testujący do badania układu regulacji położenia przepustnicy

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_216/37

wyślij Rafał Czok , Sebastian Brol Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowy, prototypowy mikrokontrolerowy system testowy do badania i testowania układów regulacji położenia przepustnicy stosowanych w robotach i pojazdach. System zaprojektowano tak, aby umożliwiał wyznaczanie wybranych (statycznych i dynamicznych) charakterystyk badanego/testowanego układu regulacji. Przedstawiono założenia budowy i działania systemu testującego oraz omówiono realizowane przez system funkcje, a także możliwości rozbudowy. Zaprezentowano niektóre rozwiązania dostosowujące system do potrzeb badania układów regulacji położenia przepustnicy, które pozwalają na badanie specyficznych właściwości układów regulacji. Przedstawiono wyniki testów układu regulacji położenia przepustnicy z prototypowym sterownikiem oraz przedstawiono uzyskiwane, za pomocą systemu, charakterystyki całego układu regulacji.

Słowa kluczowe

hybrydowy, pojazd, regulator położenia, robot, układ napędowy

Prototype Test System to Use the Throttle Position Control

Abstract

This paper presents a new prototype microcontroller test system for testing and test control systems used in the throttle position and vehicle works. The system is designed to allow determination of selected (static and dynamic) characteristics of the test/test control system. The assumptions of the construction and operation of the test system and discusses the functions performed by the system, as well as scalability. The article presents some solutions to adapt the system to the needs of the study throttle position control systems that allow the study of specific properties of the control systems. The results of the tests provided for adjusting the position of the prototypethrottle controller and presents obtained by means of the system, the characteristics of the entire control system, were presented.

Keywords

electric actuator, encoder, throttle

Bibliografia

 1. Amundson K., Raade J., Harding N., Kayerooni H., Hybrid Hydraulic-Electric Power Unit for Field and Service Robots, [w:] „International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2005 IEEE/RSJ”, Vol. 20, No. 9, 2006, 1015–1034. DOI: 10.1163/156855306778394058.
 2. Dziubański S., Poprawa bilansu energetycznego w silniku spalinowym przez zastosowanie turbogeneratora, praca doktorska,Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole 2011.
 3. Dziubiński M., Badania symulacyjne układu wtryskowego benzyny Bosch Motronic, „Postęp Nauki i Techniki”, nr 14, Lublin 2012, 75–82.
 4. Jantos J., Mamala J., Zintegrowany system sterowania napędu samochodu osobowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika z. 56, nr 241, 1998, 33–46.
 5. Jantos J., Mamala. J., Elektroniczna regulacja napełnienia w silniku ZI, KONES 2000, Nałęczów 2000.
 6. Jantos J., Drive control in passenger car, „Journal of Kones, Internal Combustion Engines”, Vol. 6, No. 1–2, 48–57, Warszawa 1999.
 7. Mamala J., Jantos J., Brol S., Malewicz K., Bieniek A., Układ doładowania silnika o zapłonie iskrowym, „JOK Powertrain and Transport”, Vol. 14, No. 2, 2007, 167–179.
 8. Mamala J., Siłka W., Throttle Range And Speed Motion Programming in SI Engine, "Journal of KONES. Internal Combustion Engines", No. 1–2, 2002, 181–187.
 9. Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., New Trends in Emission Control in the European Union, "Springer Tracts on Transportation and Traffic", Vol. 4. DOI: 10.1007/978-3-319-02705-0.
 10. Merkisz J., Rychter M., Lijewski P., Diagnozowanie pracy silnika o zapłonie samoczynnym w trybie on-line, “Journal of KONES. Combustion Engines”, Vol. 8, No. 3–4, 2001, 9–17.
 11. Merkisz J., Rychter M., Przystosowanie systemu OBD II do silnika ZS, “Journal of KONES.Internal Combustion Engines”, Vol. 7, No 1–2, 2000, 390–403.
 12. Mir-Nasiri N., Hussaini S., New Intelligent Transmision Concept for Hybrid Mobile Robot Speed Control, “International Journal of Advanced Robotic Systems”, Vol. 2, No 3, 2005,259–263. DOI: 10.5772/5784.
 13. Szpica D., Simulation tests on air flow trought selected types of throttle bodies, PTNSS-2010-SS1-105.
 14. Tomaszewski A., Podstawy nowoczesnej metrologii, WN-T, Warszawa 1978.
 15. Typańska D., Putz Ł., Badania samochodu napędzanego silnikiem FSI – systemem elektronicznego sterowania bezpośrednim wtryskiem benzyny, Prace Instytutu Elektrotechniki, Politechnika Poznańska, z. 260, 2012.
 16. Vidal Y., Acho L., Pozo F., Robust Control of an Electronic Throttle System Via Switched Chattering Control: Benchmark Experiments, Departament de Matemàtica Aplicada III, Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona.
 17. Wendeker M., Grabowski Ł., Pietrykowski K., Magryta P., Flow simulation through Wankel engine throttle using computational fluid dynamics, “Journal of KONES. Powertrain and Transport”, Vol. 18, No. 1, 2011, 677–682.