Prototypowe urządzenie do pomiaru zmian indukcji generowanej przez obracające się koło samochodowe

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_223/51

wyślij Sebastian Brol , Agnieszka Szegda Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do pomiaru zmian indukcji generowanej przez obracające się koło samochodowe. Omówiono koncepcję kinematyczną, budowę mechaniczną oraz system sterujący i pomiarowy, który bazuje na dwóch współpracujących ze sobą mikrokontrolerach 8-bitowych. Opisano trzy główne tryby pracy systemu pomiarowego. Ostatecznie przedstawiono także zmiany indukcji magnetycznej w polu geomagnetycznym wywołane przez obracające się koła samochodowe, zarejestrowanej w kierunku promieniowym do pionowej osi obrotu.

Słowa kluczowe

indukcja magnetyczna, koło samochodowe, system pomiarowy, urządzenie prototypowe

Prototype of device to measure changes of induction generated by spinning car's wheels

Abstract

The article presents the prototype device for the measurement of induction change generated by a spinning tyre. We discuss the concept of a kinematic design mechanical properties, and the measuring and control system, which is based on two cooperating each other 8-bit microcontrollers. Three main modes of operation of the measurement system were described. Finally changes of magnetic induction in the geomagnetic field caused by rotating wheels of the car measured in the radial direction to the vertical axis of rotation were shown.

Keywords

car's wheel, magnetic induction, measurement system, measuring device

Bibliografia

 1. Brol S., Wybrane aspekty procesu projektowania i wykonania urządzenia PAAF drugiej generacji, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów”, 4(95), 2013, 11–20.
 2. Brol S., Progress in Application of Portable Accelerometer Based Measurement Systems in Powertrain Performance Testing Performed on Road, „SAE Technical Paper. SAE 2013 World Congress & Exhibition”, 2013, DOI: 10.4271/2013-01-1433.
 3. Szegda A., Navarro E., Brol S., Analysis of methods of wheel speed measurement using magnetic sensor mounted in vehicle, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów”, 4(107), 2016, 91–98.
 4. Szegda A., Brol S., Detection of pneumatic wheel speed based on type magnetic field, „ Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów”, 2016, 91–97.
 5. [http://www.oponeo.pl/artykul/budowa-opon-funkcje-poszczegolnych-elementow] Oponeo: Budowa opon – funkcje poszczególnych elementów 12.12.2016.
 6. Milham S., Hatfield J.B., Tell R., Magnetic Fields From Steel-Belted RadialTires: Implications for Epidemiologic Studies, „Bioelectromagnetics”, Vol. 20, 1999, 440–445.
 7. LeGoff A., Lacoume J.-L., Blanpain R., Dauve S. , Serviere C., Automobile wheel clearance estimation using magnetism, „Mechanical Systems and Signal Processing”, Vol. 26, 2012, 315–319.
 8. Mitschke M., Dynamika samochodu. T. 2, Drgania, WKiŁ, Warszawa 1989.
 9. Lanzendoerfer J., Szczepaniak C., Szosland A., Teoria ruchu samochodu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1988.
 10. Brol S., Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do wyznaczania właściwości trakcyjnych samochodu osobowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 11. Brol S., Prażnowski K., Augustynowicz A., Sposób pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego pojazdu drogowego i układ do pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego pojazdu drogowego, MKP, Politechnika Opolska. Patent, Polska, nr PL 223767, 2014.
 12. Kawase M., Tazaki S., Method for detecting the magnetic field of a tire, US 6404182 B1.
 13. Kawase M., Tazaki S., Kaneko H., Sato H., Urayama N., Method and apparatus for detecting tire revolution using magnetic field, US 6246226 B1.
 14. [https://www.pintere-st.com/johntwmcgee/drones] Robots 10.12.2016.
 15. Chmielewski A., Radkowski S., Szulim P., Badania czujnika Flux-Gate, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów”, 5(96), 2013, 119–130.