Selected Issues of the Quality of Operation of GSM-R

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_232/69

Mirosław Siergiejczyk *, wyślij Adam Rosiński *, Stanisław Gago ** * Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Department of Telecommunications in Transport ** Railway Institute, ul. Chłopickiego 50 , 04-275 Warsaw

Pobierz Artykuł

Abstract

The article presents selected issues related to GSM-R system installed by PKP for the needs of ERTMS past-related control system, as well as the replacement of VHF analogue radio system used so far in the Polish railway system. Particular attention was given to the problems of: transition period, i.e. transition from the VHF system to the GSM-R system; proper installation of radio antennas on traction vehicles during the transition period; interfering impact of public narrowband and broadband mobile systems on the GSM-R system.

Keywords

cabin radio, gsm, GSM-R, interference, receiver

Wybrane zagadnienia jakości pracy odbiorników sieci GSM-R

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z instalowanym przez PKP systemem GSM-R dla potrzeb przeszłościowego systemu sterowania ERTMS a także zastąpienia radiowego systemu analogowego VHF stosowanego do tej pory w polskim kolejnictwie. Szczególną uwagę poświęcono problemom: okresu przejściowego tj. przejścia z systemu VHF do systemu GSM-R, odpowiedniej instalacji anten radiowych na pojazdach trakcyjnych w okresie przejściowym, zakłócającego wpływu publicznych systemów komórkowych wąsko- i szerokopasmowych na system GSM-R.

Słowa kluczowe

gsm, GSM-R, odbiornik, radio kabinowe, zakłócenia

Bibliografia

 1. ETCS/GSM-R Quality of Service – Operational Analysis, European Economic Interest Group- European Rail Traffic Management System. Reference EEIG: 04E117, Distribution date: 14/10/05.
 2. ETSI TS 137 104. Technical Specification Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and recep-tion (3GPP TS 37.104 version 9.1.0 Release 9). April 2010.
 3. GSM-R Radio, Guidance on GSM-R Cell Planning Consultation, 12-2007, Association of Train Operating Companies.
 4. Guidance on Train Rooftop Antenna Positioning, Rail Industry Guidance Note Document comes into force 04/12/2010. Published by RSSB.
 5. Hasenpusch T., Compatibility measurements UMTS/LTE/GSM vs GSM-R.pdf http://www.era.europa.eu.
 6. Katulski R.J., Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej [Propagation of radio waves in wireless telecommunications]. Wydawnictwo WKiŁ [Transport and Communication Publishers], Warsaw 2010.
 7. Monografia [Monograph]. Koleje dużych prędkości w Polsce [High speed railways in Poland]. Redakcja naukowa M. Siergiejczyk. [Scientific editor: M. Siergiejczyk] Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej [Publishing House of Warsaw University of Technology]. Warsaw 2015.
 8. Pawlik M., Siergiejczyk M., Gago S., Safety of the new control command European System, in: Safety and Reliability: Methodology and Applications. Nowakowski T. [et al.] (Ed.), 2015, CRC Press/Taylor & Francis Group/Balkema.
 9. Praca statutowa WT PW. [Statutory work of Faculty of Transport of Warsaw University of Technology]. Analiza i ocena własności eksploatacyjnych systemów telematyki transportu [Analysis and assessment of the operating properties of transport telematics systems]. Praca statutowa Zakład Telekomunikacji w Transporcie, 2017 [Statutory work of the Department of Telecommunications in Transport, 2017]. Kierownik pracy M. Siergiejczyk [Work manager M. Siergiejczyk].
 10. Siergiejczyk M., Gago S., Safety and security, availability and certification of the GSM-R network for ETCS purposes. “Archives of Transport System Telematics”, Vol. 7, Issue 1, 2014, 45–49.
 11. Siergiejczyk M., Gago S., Zagadnienia eksploatacji systemów radiołączności kolejowej w okresie migracji. Logistyka 4/2014 [The isues of operation of the rail radio communication systems during migration Logistics 4/2014].
 12. Sumiła M., Miszkiewicz A., Analysis of the problem of interference of the public network operators to GSM-R. International Conference on Transport Systems Telematics TST 2015. Tools of Transport Telematics. Spinger 2015. 253–263.
 13. UIC FREQUENCY MANAGEMENT WORKING GROUP. Assessment report on GSM-R current and future radio environment. July 2014.
 14. UIC Project EIRENE. System Requirements Specification, GSM-R Operators Group, System Requirements Specification (SRS) Version 16.0.0. December 2015.
 15. Williams D.J.S., Train Roof Antenna Positioning Issues Study, End-of-Study Report Research Programme Engineering Rail Safety and Standards Board LTD, 25/08/2009.