Wykorzystanie identyfikatorów RFID w sterowaniu urządzeń piorących

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_243/17

wyślij Marcin Hubacz *, Bartosz Pawłowicz *, Mateusz Salach *, Bartosz Trybus *, Sebastian Kołcz ** * Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-021 Rzeszów ** Agendo Sp. z o.o., ul. Tarczyńska 22/13, 02-023 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Współczesne tekstroniczne transpondery RFID otwierają zupełnie nowe możliwości przed projektantami sprzętu AGD. W szczególności zastosowania te widoczne są w technice pralniczej, gdzie informacje zawarte w transponderze RFID wszytym w odzież można wykorzystać do wyboru najlepszego programu prania dla danego rodzaju tkaniny lub do wyboru odpowiedniego programu prania dla różnych umieszczonych tkanin w bębnie pralki. W ramach prac zaprojektowano i zbudowano stanowisko do demonstracji zastosowania transponderów RFIDtex w urządzeniu myjącym. Przygotowano system zarządzania dla zbudowanego modelu pralki wyposażonej w urządzenie RWD, wspierający podejmowanie decyzji o wyborze danej funkcji urządzenia na podstawie danych dostarczanych przez odczyt identyfikatorów RFIDtex zintegrowanych z odzieżą. Urządzenie piorące zintegrowano z chmurą obliczeniową do zarządzania ubraniami bazując na ich unikalnym identyfikatorze, a także jako moduł pośredniczący do aplikacji „wirtualnej szafy”. W ramach prac sprawdzono skuteczność działania stacji z wykorzystaniem próbek.

Słowa kluczowe

chmura obliczeniowa, inteligentne ubrania, rfid, tekstronika

The Use of RFID Tags in Controlling Washing Devices

Abstract

Modern Textronics RFID transponders open completely new possibilities for designers of household appliances. In particular, these applications can be seen in laundry technology, where the information contained in the RFID transponder sewn into the clothes can be used to select the best washing program for a given type of fabric or to select the appropriate washing program for different fabrics placed in the drum of the washing machine. The work included design and construction of a demonstration station for the demonstration of RFIDtex transponders in the washing machine. A management system for a model of a washing machine equipped with Read-Write Device (RWD) was prepared, which supports decision-making based on data provided by reading of RFIDtex tags integrated with clothes. The laundry device was integrated with cloud computing for garment management based on the unique identifier of the tags and also as an intermediary module for the virtual closet application. The work checked the effectiveness of the station using samples.

Keywords

cloud computing, rfid, smart clothing, textronics

Bibliografia

 1. Maxwell L.M., Save Womens Lives: History of Washing Machines, Hardcover, ISBN: 978-0972971003 Eaton, Colorado, Oldewash, 2003.
 2. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Chamera M., Pyt P., Textronic UHF RFID Transponder, “Sensors”, Vol. 21, No. 4, 2021, DOI: 10.3390/s21041093.
 3. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface. “Sensors”, Vol. 19, No. 20, 2019, DOI: 10.3390/s19204392.
 4. Ukkonen L., Sydanheimo L., Kivikoski M., Read Range Performance Comparison of Compact Reader Antennas for a Handheld UHF RFID Reader. “IEEE Communications Magazine”, Vol. 45, No. 4, 2007, 24–31, DOI: 10.1109/MCOM.2007.348674.
 5. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Definition, Characteristics and Determining Parameters of Antennas in Terms of Synthesizing the Interrogation Zone in RFID Systems, Radio Frequency Identification; Crepaldi P.C., Pimenta T.C. (Eds.), ISBN 978-953-51-3630-9, 65–119, Chapter 5, Intech, 2017, DOI: 10.5772/intechopen.71378.
 6. Abad E., Mazzolai B., Juarros A., Gómez D., Mondini A., Sayhan I., Krenkow A., Becker T., Fabrication process for a flexible tag microlab, Proceedings of SPIE, 2007, DOI: 10.1117/12.723737.
 7. GS1 EPCglobal. EPC Radio-Frequency Identity Protocols Generation2 UHF RFID; Specification for RFID Air Interface Protocol for Communications at 860 MHz–960 MHz; Version 2.1; EPCglobal, 2018.
 8. Jankowski-Mihułowicz P., Pawłowicz B., Pitera G., Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma HF z autonomicznym identyfikatorem półpasywnym. „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 91, Nr 9, 2015, 74–77, DOI: 10.15199/48.2015.09.19.
 9. Oprea A., Courbat J., Bârsan N., Briand D., de Rooij N.F., Weimar U., Temperature, humidity and gas sensors integrated on plastic foil for low power applications. “Sensors and Actuators B: Chemical”, Vol. 140, No. 1, 2009, 227–232, DOI: 10.1016/j.snb.2009.04.019.
 10. Kapucu K., Dehollain C., A passive UHF RFID system with a low-power capacitive sensor interface, 2014 IEEE RFID Technology and Applications Conference (RFID-TA), 301–305, DOI: 10.1109/RFID-TA.2014.6934247.
 11. Vena A., Sorli B., Saggin B., Garcia R., Podlecki J., Passive UHF RFID Sensor to Monitor Fragile Objects during Transportation, 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), 415–420, DOI: 10.1109/RFID-TA.2019.8892033.
 12. Intermec RFID Tags & Media, Meeting the Scalable RFID Challenge; Honeywell International Inc., 2013.
 13. ISO/IEC, Identification Cards – Contactless Integrated Circuit Cards – Vicinity Cards, p. 15693, ISO/IEC, 2006.
 14. ISO/IEC, Identification Cards – Contactless Integrated Circuit Cards – Proximity Cards, p. 14443-4 ISO/IEC, 2016.
 15. ISO/IEC, Radio Frequency Identification for Item Management – Part 6: Parameters for Air Interface Communications at 860 MHz to 960 MHz General, p. 18000-6, ISO/IEC, 2013.
 16. Rambausek L., Textronics – Definition, Development and Characterization of Fibrous Organic Field Effect Transistor, ISBN: 978-9085787242, UGent – Faculty of Engineering and Architecture; 1st edition (15 Sept. 2014).
 17. Ariyatum B., Holland R., Harrison D., Kazi T., The future design direction of Smart Clothing development, “The Journal of The Textile Institute”, Vol. 96, No. 4, 2005, 199–210, DOI: 10.1533/joti.2004.0071.
 18. Zięba J., Frydrysiak M., Textronics – Electrical and Electronic Textiles: Sensors for Breathing Frequency Measurement, “Fibres & Textiles in Eastern Europe”, Vol. 5, No. 59, 2006, 43–48.
 19. Subrata Chandra D., Debasree P., Mahamudul H., Chowdhury N., Eanamul Haque N., Smart Textiles – New Possibilities in Textile Engineering, International Conference on Mechanical, Industrial and Materials Engineering (ICMIME 2013), 1-3 November, RUET, Rajshahi, Bangladesh, 2013.
 20. Koncar V., Smart Textiles and Their Applications, Woodhead Publishing, 1st ed., Cambridge, UK, 2016.
 21. He H., Chen X., Ukkonen L., Virkki J., Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling, 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), 236–239, DOI: 10.1109/RFID-TA.2019.8892118.
 22. Chen X., He H., Ukkonen L., Virkki J., The Effects of Added Clothing Layers on the Performance of Wearable Electro-Textile UHF RFID Tags, 2018 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting (AT-RASC), DOI: 10.23919/URSI-AT-RASC.2018.8471546.
 23. Dias T., Electronic Textiles: Smart Fabrics and Wearable Technology, Woodhead Publishing, 1st ed., Cambridge, UK, 2015.