Wysoko mobilna bezzałogowa platforma do zadań obserwacyjnych przy ochronie perymetrycznej granicy państwa

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_243/55

Jakub Kowaliński , wyślij Tomasz Krakówka , Rafał Więckowski , Mikołaj Zarzycki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule poruszono najważniejsze aspekty projektowania pojazdu bezzałogowego do realizacji zadań obserwacyjnych przy ochronie perymetrycznej granicy państwa. Przedstawiona została analiza warunków terenowych koniecznych do pokonywania przez pojazd bezzałogowy oraz opis kluczowych podzespołów pojazdu HUNTeR odpowiedzialnych za możliwość pracy w tego typu warunkach. Zawarto też wyniki badań weryfikujących założenia podstawowe projektu w zakresie pracy z maksymalną prędkością przejazdu.

Słowa kluczowe

pojazd hybrydowy, pojazdy bezzałogowe, robotyka

Support for Perimeter Border Protection Using Unmanned Ground Vehicle UGV

Abstract

The article concerns the most important issues of designing an unmanned vehicle for the implementation of observation tasks in the protection of the perimeter of the state border. An analysis of the terrain conditions necessary for the unmanned vehicle to overcome and a description of the key components of the HUNTeR vehicle responsible for the ability to work in such conditions was presented. Also included were tests verifying the basic assumptions of the project in the field of operation at the maximum speed of travel.

Keywords

hybrid vehicle, robotics, UGV

Bibliografia

  1. Chun W.H., Papanikolopoulos N., Robot surveillance and security, Springer Handbook of Robotics, 2016, 1605–1625, DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1_61.
  2. Typiak A., Bezzałogowe platformy do realizacji zadań transportowych, „Logistyka”, Nr 3, 2012.
  3. The first firefighting robot in America is here – and it has already helped fight a major fire in Los Angeles, https://edition.cnn.com/2020/10/21/business/first-firefighting-robot-in-america-lafd-trnd/index.html.
  4. Sprońska A., Główka J., Maciaś M., Rokosz T., TALOS – Mobile surveillance system for land borders and large areas, Adv. Intell. Syst. Comput., Vol. 267, 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-05353-0_45.
  5. Digital Infantry Battlefield Solution. Introduction to Ground Robotics. https://liia.lv/en/publications/digital-infantry-battlefield-solution-introduction-to-ground-robotics-562.
  6. Typiak A., Requirements for mobility of platforms and power supply system for unmanned ground vehicles, “Journal of KONES”, Vol. 16, No. 9, 2009.
  7. Wong J.Y., Huang W., “Wheels vs. tracks” – A fundamental evaluation from the traction perspective, “Journal of Terramechanics”, Vol. 43, No. 1, 2006, 27–42, DOI: 10.1016/J.JTERRA.2004.08.003.
  8. Bruzzone L., Quaglia G., Review article: Locomotion systems for ground mobile robots in unstructured environments, “Mechanical Sciences”, Vol. 3, No. 2, 2012, 49–62, DOI: 10.5194/MS-3-49-2012.