Diagramy FBD w środowisku programistycznym CPDev

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Bartosz Trybus , Agnieszka Ziętek Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano rozszerzenie środowiska programistyczno-uruchomieniowego CPDev umożliwiające tworzenie aplikacji sterujących za pomocą diagramów bloków funkcjonalnych FBD. Edytor graficzny służy do tworzenia diagramów, zaś odpowiedni konwerter przekształca je do kodu w języku ST, który następnie jest kompilowany do postaci wykonywalnej. Do zapisu danych opisujących diagram FBD oraz bibliotekę bloków zastosowano format XML, w tym dokumenty o strukturze zgodnej ze standardem PLCOpen. Dzięki opisanemu rozszerzeniu środowisko CPDev pozwala obecnie na tworzenie aplikacji sterujących za pomocą trzech języków normy IEC 61131, tj. ST, IL i FBD.

Słowa kluczowe

diagram FBD, programowanie

FBD diagrams in CPDev programming environment

Abstract

The paper describes an extension of CPDev programming and runtime environment for building control applications using Function Block Diagrams (FBD). The diagrams are converted into ST language compiled into executable binary code. XML format derived from PLCOpen standard is used to store FBD structure and library of function blocks. Due to the extension, the CPDev environment supports now ST, IL and FBD languages of IEC 61131-3 standard.

Keywords

FBD diagram, programming

Bibliografia

  1. PN-EN 61131-3:2004, Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania (idt. IEC 61131-3: 2003 Standard: Programmable Controllers Part 3, Programming Languages).
  2. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Prototype environment for controller programming in the IEC 61131-3 ST language. Computer Science and Information Systems, December 2007.
  3. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Mini-DCS system programming in IEC 61131-3 Structured Text. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 2, No.3, 2008.
  4. Sadolewski J., Szmyd E.: Polski kompilator oraz sterowniki programowane za pomocą języka IL normy IEC 61131-3. XIII Konferencja Automation 2009. Pomiary Automatyka Robotyka. 2009, nr 2, (CD) s. 615-622.
  5. Sadolewski J., Trybus B.: Wieloplatformowa maszyna wirtualna dla systemów sterowania. [w:] Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. (red. Z. Mazur, Z. Huzar), WKŁ, Warszawa 2008, s. 293-302.
  6. Microsoft .NET Framework Developer’s Guide - http://msdn2.microsoft.com/en-US/library/aa720433.aspx
  7. XML Formats for IEC 61131-3 ver. 1.01 - Official Release - www.plcopen.org
  8. Pietrusiewicz K.: PLC: opinie, oczekiwania, prognozy. Control Engineering Polska, http://www.designnews.pl/raport_200709.php4?num=575
  9. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych. WNT 2006.
  10. Ziętek A.: Graficzny interfejs w technologii .NET do tworzenia schematów FBD. Praca magisterska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, 2008.