Extremal Problems for Second Order Hyperbolic Systems with Boundary Conditions Involving Multiple Time-Varying Delays

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_248/69

wyślij Adam Kowalewski AGH University of Science and Technology, Cracow

Pobierz Artykuł

Abstract

Extremal problems for second order hyperbolic systems with multiple time-varying lags are presented. An optimal boundary control problem for distributed hyperbolic systems with boundary conditions involving multiple time-varying lags is solved. The time horizon is fixed. Making use of Dubovitski-Milyutin scheme, necessary and sufficient conditions of optimality for the Neumann problem with the quadratic performance functionals and constrained control are derived.

Keywords

boundary control, multiple time-varying delays, second order hyperbolic system

Problemy ekstremalne dla systemów hiperbolicznych drugiego rzędu z warunkami brzegowymi, w których występują wielokrotne zmienne opóźnienia czasowe

Streszczenie

Zaprezentowano ekstremalne problemy dla systemów hiperbolicznych z wielokrotnymi zmiennymi opóźnieniami czasowymi. Rozwiązano problem optymalnego sterowania brzegowego dla systemów hiperbolicznych drugiego rzędu, w których wielokrotne zmienne opóźnienia czasowe występują w warunkach brzegowych typu Neumanna. Tego rodzaju równania stanowią w liniowym przybliżeniu uniwersalny model matematyczny procesów fizycznych, w których ma miejsce przesyłanie sygnałów na odległość w liniach długich typu elektrycznego, hydraulicznego i innych. Korzystając z metody Dubowickiego-Milutina wyprowadzono warunki konieczne i wystarczające optymalności dla problemu liniowo-kwadratowego.

Słowa kluczowe

sterowanie brzegowe, systemy hiperboliczne drugiego rzędu, wielokrotne zmienne opóźnienia czasowe

Bibliografia

 1. Baranowski J., Mitkowski W., Stabilization of LC ladder network with the help of delayed output feedback. „Control and Cybernetics”, Vol. 41, No. 1, 2012, 13–34.
 2. Dubovitski A.Ya., Milyutin A.A., The extremum problem in the presence of constraints. „Doklady Akademii Nauk SSSR”, Vol. 149, No. 4, 1963, 759–762.
 3. Dubovitski A.Ya., Milyutin A.A., Some optimum problems for linear systems. „Avtomatika i Telemekhanika”, Vol. 24, No. 12, 1963, 1616–1625.
 4. Dubovitski A.Ya., Milyutin A.A., Second variations in extremum problems with constraints. „Doklady Akademii Nauk SSSR”, Vol. 160, No. 1, 1965, 18–21.
 5. Gilbert E.S., An iterative procedure for computing the minimum of a quadratic form on a convex set. „SIAM Journal on Control”, Vol. 4, No. 1, 1966, 61–80. DOI: 10.1137/0304007.
 6. Girsanov I.V., Lectures on the Mathematical Theory of Extremum Problems, Publishing House of the University of Moscow, Moscow, 1970 (in Russian).
 7. Kowalewski A., On optimal control problem for parabolic-hyperbolic system. „Problems of Control and Information Theory”, Vol. 15, No. 5, 1986, 349–359.
 8. Kowalewski A., Miśkowicz M., Extremal problems for time lag parabolic systems. Proceedings of the 21st International Conference of Process Control (PC), 446–451, Strbske Pleso, Slovakia, June 6-9, 2017, DOI: 10.1109/PC.2017.7976255.
 9. Kowalewski A., Extremal Problems for Distributed Parabolic Systems with Boundary Conditions involving Time-Varying Lags. Proceedings of the 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 447–452, Międzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017, DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046869.
 10. Kowalewski A., Extremal problems for parabolic systems with time-varying lags. „Archives of Control Sciences”, Vol. 28, No. 1, 2018, 89–104, DOI: 10.24425/119078.
 11. Kowalewski A., Extremal problems for infinite order parabolic systems with time-varying lags. „Advances Intelligent and Soft Computing”, Vol. 1196, 2020, 3–15, Springer Nature Switzerland AG, DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_1.
 12. Kowalewski A., Extremal problems for parabolic systems with multiple time-varying lags. Proceedings of 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 791–796, Międzyzdroje, Poland, August 27–30, 2018, DOI: 10.1109/MMAR.2018.8485815.
 13. Kowalewski A., Miśkowicz M., Extremal problems for integral time lag parabolic systems. Proceedings of the 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 7–12, Międzyzdroje, Poland, August 26–29, 2019, DOI: 10.1109/MMAR.2019.8864638.
 14. Kowalewski A., Miśkowicz M., Extremal problems for infinite order parabolic systems with boundary conditions involving integral time lags. „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 26, No. 4, 2022, 37–42, DOI: 10.14313/PAR_246/37.
 15. Kowalewski A., Duda J., On some optimal control problem for a parabolic system with boundary condition involving a time-varying lag. „IMA Journal of Mathematical Control and Information”, Vol. 9, No. 2, 1992, 131–146, DOI: 10.1093/imamci/9.2.131.
 16. Kowalewski A., Extremal problems for time lag hyperbolic systems. Proceedings of the 25th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 245–250, Międzyzdroje, Poland, August 23–26, 2021, DOI: 10.1109/MMAR49549.2021.9528456.
 17. Kowalewski A., Extremal problems for hyperbolic systems with boundary conditions involving time-varying delays. Proceedings of the 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 122–127, Międzyzdroje, Poland, August 22–25, 2022, DOI: 10.1109/MMAR55195.2022.9874285.
 18. Kowalewski A., Optimal Control of Infinite Dimensional Distributed Parameter Systems with Delays. AGH University of Science and Technology Press, Cracow, 2001.
 19. Lions J.L., Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations, Springer-Verlag, Berlin, 1971.
 20. Lions J.L., Magenes E., Non-Homogeneous Boundary Value Problems and Applications, Vols. 1 and 2, Springer-Verlag, Berlin, 1972.
 21. Maslov V.P., Operators Methods, Publisher „Science”, Moscow, 1973 (in Russian).
 22. Mitkowski W., Remarks about Controllability of Hyperbolic System. XVIII Krajowa Konferencja Automatyki, Wrocław 8–10.09.2014, CD, position 85 (7 pages).