Metoda i system automatycznej detekcji błędów spowodowanych kompresją cyfrową w procesie wytwarzania płyt DVD-Video

pol Article in Polish DOI:

send Rafał Kłoda *, Sabina Żebrowska-Łucyk ** * Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa ** Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Widoczne błędy kompresji powstające przy kodowaniu materiału filmowego, dyskwalifikują ten produkt z rynku, dlatego zapobieganie takim usterkom ma istotne znacznie - szczególnie dla producentów płyt DVD-Video. W artykule przedstawiono propozycje metody i systemu do automatycznego wykrywania błędów kompresji w procesie premasteringu DVD. Zaproponowano również algorytm prognozujący jakość wizualną, który zostanie wykorzystany w proponowanym systemie do wskazania miejsc o najgorszej jakości w materiale filmowym. Wskazane przez algorytm obszary zostaną zweryfikowane i poprawione przez operatora systemu kodującego.

Słowa kluczowe

błędy kompresji, kodowanie materiału filmowego, kompresja cyfrowa

Method and system for automatic detection of compression errors in DVD premastering process

Abstract

Visible compression errors which are results of video encoding, disqualify these product In the market. For this reason, prevention of defects have important significance - especially for producers of DVD-Video titles. This article presents method and system for automatic detection of compression errors in DVD premastering process. It also proposes the algorithm for forecasting visual quality, that will be used in proposed system to indicate the worst quality fragments in video. All marked fragments indicated by the algorithm will be verified and corrected by the operator of encoding systems.

Keywords

compression errors, digital compression, video encoding

Bibliography

  1. ISO/IEC 13818-1:2007 Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems.
  2. Ely M., Block D.: Publishing in the Age of DVD, Sonic Solutions, 1998.
  3. Kłoda R., Żebrowska-Łucyk S., Ostaszewska A.: A dedicated station for MPEG-2 quality evaluation with ACR method, International PhD Conference, Republika Czeska, Pilzno 2007.
  4. Kłoda R., Ostaszewska A.: Subjective video quality evaluation: an influence of a number of subjects on the measurement stability, Recent Advances in Mechatronics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2007, pp. 611-615.
  5. Fisher Y.: Fractal Image Compression, Springer Verlag, 1995.
  6. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli: Image quality assessment: From error visibility to structural similarity, IEEE Transactions on Image Processing, 2004.
  7. Ostaszewska A., Kłoda R.: Quantifying the amount of spatial and temporal information in video test sequences, Recent Advances in Mechatronics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2007, pp. 11-15.
  8. ITU-T Recommendation P.910 (1996), Subjective video quality assessment methods for multimedia applications.