Number 6/2010

4

Streszczenia artykułów naukowych

5

Noc Robotów — Dotknij przyszłości

Małgorzata Kaliczyńska  

8

Droga na Marsa. PIAP wspiera innowacyjne projekty studentów

Adam Kozak  

10

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS zaangażowany w likwidację skutków powodzi

Jolanta Górska-Szkaradek  

12

Robot społeczny TEPSON

Grzegorz Granosik, Maciej Stanusch, Krzysztof Wójtowicz
W artykule przedstawiono interaktywny system Tepson umożliwiający multimodalną komunikację z człowiekiem. Zbudowany prototyp stanowi platformę sprzętową i programową, która ma umożliwić testowanie oprogramowania pochodzącego od różnych producentów, zwłaszcza takiego, które może być wykorzystane do budowy robota społecznego.

TEPSON - the social robot
We have designed and built the prototype of a social robot called Tepson. Robot contains a stable base with one movable head, computer controller and multimodal communication means: display, speakers, keyboard, microphones, camera and interfaces to EIB/KNX, CAN, VoIP, openRTM. System provides a universal framework to test software coming from different vendors. Tepson can realize some standard and user defined scenarios like: person detection, face recognition and registration, providing general dialog and specific information, message box, and light control.

17

Pakiet LabVIEW w sterowaniu suwnicą 3D

Robert Kuck, Mariusz Pauluk
W pracy przedstawiono mechaniczny model suwnicy laboratoryjnej o wymiarach 1m x 1m x 1m wraz z układem sterowania, a następnie zaprezentowano utworzony dla tego obiektu w środowisku LabVIEW panel kontrolno-pomiarowy, umożliwiający przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem regulatora rozmytego. Przedstawiono także możliwości wykorzystania opracowanego panelu do stworzenia stanowiska laboratoryjnego na potrzeby e-learningu.

Control of the 3D Crane in LabVIEW environment
The paper describes a laboratory model of the 3D crane (overall dimensions: 1m x 1m x 1m) together with a control unit. Also a control panel created for this object in the LabVIEW environment is presented. The panel enables executing experiments in real time with a fuzzy controller. This paper also describes a possibility, how to take advantage of the panel in creating a lab set for e-learning purposes.

23

Advantech: panele operatorskie serii WOP-2000. Nowa rodzina produktów w dziale Industrial Automation Group

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

24

Systemy szybkiej wymiany i chwytaki specjalne do robotów o dużym udźwigu

SCHUNK Intec Sp. z o.o.

26

Nowa generacja narzędzi inżynierskich SIMATIC do projektowania systemów automatyki przemysłowej

Siemens Sp. z o.o.  

29

Bezpieczniki do montażu powierzchniowego (SMD)

SIBA Polska sp. z o.o.  

30

Modernizacja odpopielania w Elektrociepłowni Białystok S.A.

Automatyka Pomiary Sterowanie S.A.  

32

Płynne zmiany położenia obrotowy stół podziałowy DHTG

Festo Sp. z o.o.  

34

Kurtyny i bariery świetlne .steute/GREIN prezentacja dostępnych rozwiązań

.steute Polska

37

Modułowe rozwiązania kontrolno-pomiarowe w przemyśle: Moxa ioLogik serii E1200 i E4200

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

38

Bezstykowy pomiar grubości i profilu taśm, płyt i rur

P.P.H. WObit Witold Ober

41

Przesył sygnałów z czujników i urządzeń drogą radiową

TURCK Sp. z o.o.  

42

Polski program kosmiczny?

Mateusz Wolski

44

Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych CeBIT 2010

Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa

49

AUTOMA, EXPOPOWER i greenPOWER targi w cieniu kryzysu

Elżbieta Jachczyk

50

Nowe produkty

52

Nowa książka - Małgorzata Kaliczyńska

53

Forum Młodych

Modelowanie psychoakustyczne w perceptualnym kodowaniu MPEG-1 Layer 3 - Dariusz Łukasz Kania
Emotiv EPOC Neuroheadset w autorskim systemie do analizy sygnałów elektroencefalograficznych sterujący inspekcyjnym robotem mobilnym - Andrzej Błachowicz, Szczepan Paszkiel, SKN Nano, Politechnika Opolska

62

Zapraszamy do współpracy i prenumeraty