Number 5/2010

4

Streszczenia artykułów naukowych

5

Quo vadis robotyko?

Cezary Zieliński  

Szybki rozwój robotyki podyktowany jest intensywnością badań prowadzonych w tej dziedzinie. To oraz potrzeby społeczne spowodowały duże zainteresowanie przemysłu tą dziedziną. W wielu krajach, nie tylko wysoko rozwiniętych, w jej rozwój inwestowane są bardzo znaczące fundusze ze źródeł państwowych i prywatnych. Wszystko to uprawnia do zadania tytułowego pytania. Odpowiedzi na to pytanie szukano zarówno w bogatej literaturze naukowej jak i w dokumentach zbiorczych opracowanych przez gremia naukowe (EURON: European Robotics Network, CCC/ CRA: Computing Community Consortium, Computing Research Association) oraz przemysłowe (EUROP: European Robotics Technology Platform).

Robotics, where are you leading us?
The fast development of robotics is due to the intensity of the research conducted in that field. This and societal needs made the industry highly interested in the obtained results. Many countries are investing considerable public and private funds in this research. All this compelled us to formulate the question expressed in the title of this paper. The search for the answer focused on the research literature and especially on the roadmaps prepared by both academic (EURON: European Robotics Network, CCC/CRA: Computing Community Consortium, Computing Research Association) and industrial (EUROP: European Robotics Technology Platform) robotics communities.

16

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze wykorzystujące technologię CMT na przykładzie aplikacji dla firmy Meden-Inmed w Koszalinie

Mateusz Kieniewicz, Jan Olczak, Andrzej Syryczyński
Jednym z ważnych zadań Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów jest wprowadzanie w krajowym przemyśle najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Ostatnio Instytut, jako pierwszy w kraju, opracował i wdrożył zrobotyzowane stanowisko spawalnicze stosujące technologię CMT (Cold Metal Transfer). Nowa technologia zasadniczo podnosi jakość i dokładność spawów, szczególnie precyzyjnych wąskich spojeń, łączących cienkie blachy czy profile. W artykule omówiono aplikację zestawu urządzeń CMT powiązanych z robotem, zastosowaną do spawania asortymentu stołów terapeutycznych.

Robotized welding stand using CMT technology on example of application for firm Meden-Inmed in Koszalin
One of important tasks of Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) is the introducing to national industry of the newest technologies and the technical solutions. Recently Institute, as first in country, has worked out and implemented the robotized welding stand using CMT (Cold Metal Transfer) technology. The new technology fundamentally raises the quality and the exactitude of welds, particularly of precise narrow seals, which are joining the thin sheet metals or profiles. The application of the CMT devices set related to robot, applied to welding the assortment of therapeutic tables, was talked over in the article.

20

Generowanie trajektorii minimalno-czasowych robota eksperymentalnego

Marcin Lubiński
Artykuł prezentuje trzecią cześć pracy poświęconej sterowaniu robotem eksperymentalnym z wykorzystaniem systemu wizyjnego. Publikacja przedstawia metodologię generowania trajektorii ruchu napędów w minimalnym czasie. Przeliczenie współrzędnych naturalnych położenia i orientacji efektora na współrzędne naturalne napędów jest pierwszą częścią algorytmu. Następnym etapem jest wygenerowanie trajektorii minimalno-czasowych dla każdego napędu oraz ujednolicenie ich do wartości maksymalnej, która decyduje o czasie zakończenia ruchu. Przedstawiony algorytm ma zastosowanie do robota eksperymentalnego zbudowanego na bazie manipulatora IRb-6 umieszczonego na torze jezdnym LP-1, lecz można go stosować w innych robotach o dowolnej liczbie napędów.

Planning the minimal-time trajectory of the experimental robot
The article presents the third part of the development work devoted to controling the experimental robot using the vision system. This paper shows methodology planning trajectory motion of the drives in the minimal time. The change of position and orientation coordinates effector to drives coordinates were first step the algorithm. The next step generates minimal-time trajectory for each drives and unifies them to maximum value. Maximal time decides about finishing moving time. Presented algorithm has the implementation appropriate for the experimental robot constructed on the manipulator IRb-6 moving on LP-1 track, but it is possible to apply it in other robots with different quantity drives.

24

Targi AUTOMATICON 2010 przegląd rozwiązań robotowych

Jan Barczyk  

27

Ekonomiczna automatyzacja małych i średnich aplikacji

Phoenix Contact Sp. z o.o.

30

Szybkie, kompaktowe i precyzyjne napędy elektryczne EGC

Festo Sp. z o.o.

35

Wyspy zaworowe "clean line" CL03

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

34

Chwytak z napędem serwoelektrycznym LEG 760 firmy Schunk jako optymalne rozwiązanie w systemach paletyzacji i pakowania

SCHUNK Intec Sp. z o.o.

36

Bezpośrednie napędy liniowe firmy Copley Controls zdobywcą Złotego Medalu Targów AUTOMATICON 2010

Multiprojekt

38

Musi być w stu procentach szczelny. Nagroda Industriedesign 2010 za prowadnik zakryty RX

igus Sp. z o.o.

40

Niezawodne zasilacze modułowe serii HRP firmy Mean Well

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

41

Phoenix Contact na targach EWEC 2010

Phoenix Contact Sp. z o.o.

42

Nowe odmiany reduktorów bezluzowych

Zeva Creator s.c.

43

NH wkładki topikowe niskiego napięcia

SIBA Polska sp. z o.o.

44

Prelytis LiveDashBoard 4Team, darmowy produkt rewolucjonizuje Business Intelligence on line

UBIFRANCE

45

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2009

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o

46

Siemens na III Salonie Technologii Obróbki Metali 2010

49

Nowe produkty

50

Kalendarium PAR

53

XII Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową

54

Przegląd czasopism zagranicznych

55

Forum Młodych

System automatycznych pomiarów rynometrycznych (1) - Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki, Politechnika Warszawska
OPOLCHESS robot do gry w szachy (3). Układ sterowania - SKN Spektrum, Politechnika Opolska

62

Zapraszamy do współpracy i prenumeraty

63

XIV KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2010

65

Przetwornik wielu zmiennych Rosemount 3051SMV

Emerson Process Management Sp. z o.o.

66

Napęd VLT dużej mocy na napięcie 690 V optymalizuje pracę układu chłodzenia wody przemysłowej zastępując układ średniego napięcia

Danfoss Sp. z o.o.

68

Oferta firmy SKAMER-ACM Sp. z o.o.

70

Zaufanie to podstawa

WIKA Polska SA

72

Oferta produktowa

LUMEL SA

73

Zmieniamy oblicze automatyzacji przemysłowej

TURCK Sp. z o.o.