Number 1/1998

4

Od redakcji

5

Testowanie przepływomierzy w warunkach przemysłowych

Zdzisław Kabza, Sławomir Zator

9

Wpływ ciśnienia na zakresowość gazomierzy turbinowych na przykładzie gazomierzy CGT firmy COMMON

Andrzej Raczyński, Michał Witos, Jarosław Stasiak

14

Przepływomierz turbinowy - nowe oblicze, nowe zadania

16

Pomiary ilości ścieków w kanałach otwartych w praktyce

Tomasz Krakowiak

20

Realizacja systemu udostępniania danych Stacji Meteorologicznej z wykorzystaniem systemu SCADA FIXo firmy Intellutiono

22

WCS - system kolorowania w zakładach Polifarb Cieszyn-Wrocław SA we Wrocławiu

24

FESTO - FEC - 20 - AC/DC mikro-sterownik PC

27

Błędy wzorcowania gazomierzy i przepływomierzy gazu na stanowiskach z dyszami krytycznymi

Mateusz Turkowski

30

Czy konieczne jest wzorcowanie gazomierzy turbinowych przy przewidywanym ciśnieniu roboczym?

Eliza Dyakowska, Renata Jastrzębska, Paweł Stańczak 30

34

Ochrona wyników prac badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych

Witold Biskup 

35

Humanitarne rozminowanie czy wyzwanie dla robotyki?

 Andrzej Masłowski

36

Listy do Redakcji

36

III Konferencja Naukowo-Techniczna MECHATRONIKA '97

Zdzisław Mrugalski 36

36

ROBTEP '97

37

Zestawienie tematyczne publikacji PAR w 1997 roku

39

Indeks autorów

40

Indeks reklamodawców

41

Zapraszamy do współpracy, prenumeraty i reklamy

42

Serwis Czytelników

42

PNEUMA '98

42

Abstracts