Number 5/1999

4

Od redakcji

5

Dobór nastaw regulatora stabilizującego robot mobilny na ścieżce obserwowanej przez kamerę pokładową

Marian Wysocki, Tomasz Kapuściński

8

Optymalizacja konstrukcji głowic do przepływomierzy ultradżwiękowych

Tomasz Dębowski

12

Nowoczesna rozwiązanie pomiaru ilości ścieków bez przebudowy instalacji kanalizacyjnej

14

Liquiphant - wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy

15

Zmniejszenie poziomu zakłóceń w obwodach sterowania napędów przekształtnikowych

Andrzej Witkowski, Krzysztof Tomczewski

18

Nowe książki

19

Hannover Messe '99

26

Przekaźniki półprzewodnikowe SSR

28

CeBIT '99

28

Seminarium "Inteligentna technika w robotyce, sterowaniu i podejmowaniu decyzji

30

Pehametry wkraczają w epokę krzemu

32

Nowe produkty

34

Weryfikacja procedur badawczych i kompetencji technicznych laboratorium

Kazimierz Majdan

40

Analizatory połączone w inteligentną sieć - HACH Aqua Trend - nowe spojrzenie na układy do pomiarów ciagłych

42

Seminarium "Metrologiczne właściwości programowanych przetworników pomiarowych MW PPP '98

43

Kalendarium PAR

48

Przegląd czasopism zagranicznych

49

Serwis czytelników

50

Zapraszamy do współpracy, prenumeraty i reklamy (cennik)

50

Abstracts