Number 4/2010

4

Od redakcji

4

Streszczenia artykułów naukowych

5

Złote Medale XVI Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2010

6

Konkurs "Młodzi Innowacyjni" - nagrody

8

Nowe rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa na AUTOMATICON 2010

Elżbieta Jachczyk  

22

System kontroli poziomu podczas wciągania wężownic w komorze kotła energetycznego

Grzegorz Bialic, Marcin Zmarzły, Zbigniew Cudek
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga zainstalowania rusztu wewnętrznego z systemem wężownic. Konstrukcję rusztu stanowi zestaw niezależnych belek stalowych wciąganych do wnętrza komory paleniskowej kotła za pomocą hydraulicznych siłowników linowych. W takich warunkach procedura podnoszenia rusztu, choć teoretycznie stosunkowo prosta w praktyce sprawia wiele kłopotów ekipom monterskim. Nierównomierne wciąganie belek rusztu może spowodować zerwanie systemu wężownic, a w rezultacie zagrożenie dla pracujących tam ludzi oraz ogromne straty materialne. Dlatego kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa całego procesu montażu wężownic jest umożliwienie stałego monitorowania poziomu belek rusztu. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został prototypowy mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu. To nowatorskie rozwiązanie wspomagające montaż podsystemów kotła energetycznego zostało przedstawione w niniejszym artykule.

Level indication system for the procedure of suspending coils in power boiler chamber
The technology of power boiler pressure subsystems erection requires installation of inner grid with the system of coils. The construction of the inner grid consist of set of independent beams which are suspended by means of strand jacks. In spite of that theoretically the procedure of suspending the grid seems to be very simply, that is very inconvenient for the operating stuff in fact. Not uniform suspending process could lead to brake the system of coils and as a result could be a danger to workers and could bring about significant financial loss. Therefore the control of beams level is crucial to ensure the safety of whole coil erection process. To this end the microprocessor based prototype, industrial level indication system was designed, tested and built. This novel solution supporting assembly of power boiler subsystems is presented in the paper.

26

Jak siłowniki pneumatyczne stają się czujnikami Terminal CPX i moduł pomiarowy CPX-CMIX-M1-1

Festo Sp. z o.o.

28

Zwiększanie bezpieczeństwa maszyn za pomocą zacisków i hamulców

P.P.H. WObit Witold Ober

31

Sterowniki przemysłowe OPLC firmy Unitronics

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

32

Sterownik SIMATIC S7-200 gromadzi dane z przepływomierza SITRANS FM MAGFLO MAG 6000 za pomocą protokołu Modbus RTU

Siemens Sp. z o.o.

34

Przewody do prowadników przewodów kompatybilne z CC-Link

igus Sp. z o.o. 

35

Jeszcze więcej konfekcjonowanych przewodów do napędów

igus Sp. z o.o.

36

Event Robotyczny

P.P.H. WObit Witold Ober

36

SIBA nasze zabezpieczenie, twoja korzyść

SIBA Polska Sp. z o.o.

38

Odkryj LUMEL na nowo

Jolanta Górska-Szkaradek

39

Złoty Wzrost ASTOR

Jolanta Górska-Szkaradek

41

igus Sp. z o.o. to już dziesięciolatka

Jolanta Górska-Szkaradek

42

Automatyczny maj

MTP Sp. z o.o.

44

Nowe produkty

47

Międzynarodowe Targi Automatyki i Mechatroniki AUTOMATICA 2010

48

Festiwal robotyki ROBOCOMP 2010

49

Forum Młodych

Sumo Challenge warsztaty i zawody robotyczne w Łodzi - SKN SkaNeR, Politechnika Łódzka
OPOLCHESS robot do gry w szachy (2). Konstrukcja mechaniczna - SKN Spektrum, Politechnika Opolska
Wykorzystanie światła UV do badania stopnia rozpuszczenia cząsteczek fulerenów w oleju elektroizolacyjnym - SKN Nano, Politechnika Opolska

57

Targi CWIEME. Na przekór recesji

58

Zapraszamy do współpracy i prenumeraty