Number 4/1999

4

Od redakcji

4

Najlepszy Dyplom ’98

6

Konferencja AUTOMATION ’99

7

Kompleksowa ocena geometrii otworów stożkowych na skomputeryzowanym stanowisku pomiarowym

Adam Woźniak

11

Wpływ przesunięcia fazowego w poszczególnych osiach napędowych robota na wypadkowy tor ruchu

Willi Mednis, Anna Jankowska

14

TMS320C80 – wieloprocesorowy system analizy i rozpoznawania obrazów

Mirosław Gajer

20

AUTOMATICON ’99

21

Złoto dla najlepszych

21

Radarowy przetwornik poziomu firmy Saab Tank Control

22

AUTOMATICON ’99. Spacerkiem od stoiska do stoiska

24

Zastosowania robotów Panasonic FA w Wielkiej Brytanii

26

Czujniki fotoelektryczne

28

MERA PNEFAL SA

30

Podpatrzone na Wschodzie – optymizm wbrew obiegowym opiniom. Wystawy spawalnicze w Kijowie, Moskwie i St. Petersburgu

Stanisław Piwowar

32

Nowe produkty

35

Seminarium: Zastosowanie technik informatycznych w spawalnictwie

36

Zespół posuwowy. Precyzja i koszty – rozwiązanie sprzeczności

39

Książki i podręczniki z metrologii i techniki pomiarowej Stan, potrzeby, tendencje

Zygmunt L. Warsza

44

Tensometryczne wagi i dozowniki wagowe oraz automatyczne linie wagowe

46

Nowości teorii i praktyki w dziedzinie automatyki, robotyki i przemysłowej techniki pomiarowej. Seminaria PIAP

Program semestru XII (2)

47

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

49

Projekty do wykorzystania

49

Serwis Czytelników

50

Zapraszamy do współpracy, prenumeraty i reklamy (cennik)

50

Abstracts