Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi do komputerowej wizualizacji

pol Article in Polish DOI:

send Dariusz Plinta Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Download Article

Streszczenie

Technologie informatyczne są współcześnie podstawowym narzędziem gromadzenia i wymiany informacji w przedsiębiorstwie. Coraz powszechniej w procesach zarządzania znajdują zastosowanie aplikacje do modelowania systemów produkcyjnych i przeprowadzania symulacji zachodzących w nich procesów. Artykuł przedstawia praktyczne przykłady zastosowania takich aplikacji.

Słowa kluczowe

proces produkcyjny, technologie informatyczne, wizualizacja komputerowa

Improving of production processes with the usage of tools for computer visualization

Abstract

Computer technologies are the basic tools of the accumulation and exchange of information in contemporary enterprises. Software for the modelling of production systems and for the simulation of actual processes is becoming more commonly used in management processes. In this paper, there are presented practical examples of the usage of such software.

Keywords

computer technologies, computer visualization, production process

Bibliography

  1. Brzozowska L., Plinta D.: The production systems designing with special taking into account of working conditions. 1st International Workshop “Advanced methods and trends in production engineering”, Baia Mare 2004.
  2. Debnár R., Patay L., Horváth L.: New technology for factory digitizing. Materiały z konferencji „Inżynieria Produkcji 2003”. Bielsko-Biała 2003.
  3. Gregor M., Medvecki Ś., Mičeta B., Matuszek J., Hrekova A.: Digitálny podnik. Žilinská univerzita. Žilina 2006.
  4. Košturiak J., Gregor M., Mičeta B., Matuszek J.: Projektovanie výrobných systémov pre 21 storoče. Uniwersytet Techniczny w Żylinie, EDIS, Żylina 2000.
  5. Matuszek J., Plinta D., Kubica S., Ścieszka D.: Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych z punktu widzenia ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Materiały z konferencji MKEN2008, Łódź 2008.
  6. Materiały szkoleniowe pakietu Anthropos Ergo MAX.
  7. Materiały szkoleniowe pakietu symulacyjnego ARENA.