Sterowanie obróbką wibracyjną wałów długowymiarowych

pol Article in Polish DOI:

Aleksandr Draczow *, Georgij Taranenko **, Wiktor Taranenko ***, Antoni Świć ***, Witold Hałas **** * Państwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja ** Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina *** Politechnika Lubelska **** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Download Article

Streszczenie

W artykule analizowane są procesy dynamiczne przebiegające podczas obróbki wibracyjnej półfabrykatów o małej sztywności. Przedstawiono sposób sterowania parametrami technologicznymi umożliwiający identyfikację procesów relaksacji i uzyskanie odpowiednich parametrów geometrycznych półfabrykatu.

Słowa kluczowe

obróbka wibracyjna, sterowanie

Controlling the vibratory machining of long shaft

Abstract

The article is devoted to the problem of dynamic of the low-rigid work pieces by the affection vibration. The method of control of technological parameters to intensify of the stress relaxation and increasing of the part geometrical stability is substantiated.

Keywords

controlling system, vibratory machining

Bibliography

  1. Draczow O., Taranenko W., Halas W., Taranenko G.: Sterowanie obróbką wibracyjną wałów o małej sztywności. PAR 2/2008, Warszawa 2008, s. 224-227. 
  2. Постинков В. С. Внутреннее трение в металлах. - М.: Металлургия, 1974, 23 c., 
  3. Патент No 2169058 РФ, МКИ В23B29/03. Устройство для обработки глубоких отверстий. 
  4. А. с. No 113583 Способ виброобработки детали. В.Г. Горенко и др., 1985. БИ No3. 
  5. Ивович В. А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. М.: Машиностроение, 1969. 199 c.