Walidacja złożonych systemów automatyki i robotyki

pol Article in Polish DOI:

send Tadeusz Missala Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Walidacja systemu, to znaczy wykazanie, że system spełnia wymagania wynikające z warunków jego zastosowania jest istotnym krokiem przy dopuszczeniu systemu do eksploatacji. Przedstawiono metodykę oceny złożonego systemu zawartą w normach międzynarodowych oraz wymagania wynikające z problemów ergonomicznych, bezpieczeństwa i zabezpieczenia, w tym przed atakami terrorystycznymi.

Słowa kluczowe

automatyka, robotyka, walidacja systemu

Validation of complex automatic and robotic systems

Abstract

System validation, i.e. proof the system comply the requirements resulting of the conditions of its application, is the important step by the system commissioning. The evaluation methodology done in the International Standards is presented, as well as the requirements resulting from system ergonomic, safety and security, including protection against the terrorist attacks.

Keywords

automatics, robotics, system validation

Bibliography

  1. Missala T.: Walidacja bezpieczeństwa urządzeń i instalacji automatyki. Prace XIV Krajowej Konferencji Automatyki, t. I. ss. 515 - 522, Zielona Góra, czerwiec 2002 r.
  2. Missala T.: Zagadnienia wybrane bezpieczeństwa sieciowych instalacji automatyki. Materiały Konferencji Automation’2000, s. 94 - 101, Warszawa 2000 r.
  3. Missala T.: Bezpieczeństwo funkcjonalne komunikacji w sieciach przemysłowych -stan normalizacji. Materiały Konferencji Automation’2007, PAR nr 2/2007 + dyskietka, Warszawa 2007 r.
  4. PN-EN ISO 9000:2001. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
  5. PN-EN 61069, Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi - Określenie właściwości systemu w celu jego oceny: a. PN-EN 61069-1:2002, Postanowienia ogólne i metodologi, b. PN-EN 61069-2:2002, Metodologia ocen, c. PN-EN 61069-3:2002, Ocena funkcjonalności system, d. PN-EN 61069-4:2004, Ocena parametrów system, e. PN-EN 61069-5:2004, Ocena niezawodności system, f. PN-EN 61069-6:2004, Ocena współdziałania systemu z operatore, g. PN-EN 61069-7:2004, Ocena bezpieczeństwa systemu, h. PN-EN 61069-8:2004, Ocena niewiążących się z zadaniem właściwości systemu PN-EN 62337:2007, Odbiór komisyjny systemów elektrycznych, pomiarowych i sterowania w przemyśle procesowym - Określone fazy i punkty końcowe (oryg.)
  6. PN-EN 62381:2007, Czynności podczas fabrycznego testu akceptacyjnego (FAT), obiektowego testu akceptacyjnego (SOT) i obiektowego testu integracyjnego (SIT) systemów automatyzacji w przemyśle procesowym (oryg.).
  7. PN-EN 62382:2007, Sprawdzanie obwodów elektrycznych i przyrządowych (oryg.).
  8. PN-EN 61508 (IEC 61508): Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem: a. PN-EN 61508-1:2004 Część 1: Wymagania ogólne, b. PN-EN 61508-2:2005 Część 2: Wymagania dotyczące elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwe, c. PN-EN 61508-3:2004 Część 3: Wymagania dotyczące oprogramowania, d. PN-EN 61508-4:2004 Część 4: Definicje i skrótowce, e. PN-EN 61508-5:2005 Część 5: Przykłady metod określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa, f. PN-EN 61508-6:2007 Część 6: Wytyczne do stosowania IEC 61508-2 i IEC 61508-3 PN-EN 61508-7:2003 Część 7: Przegląd technik i miar (oryg.)
  9. IEC 65/402/NP, Security for industrial-process measurement and control - Network and system security