Współczesne wzmacniacze monolityczne w układach i systemach pomiarowych (1)

pol Article in Polish DOI:

send Jacek Korytkowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Podano definicje parametrów wzmacniacza i jego schemat, przedstawiono wielkości wpływające na parametry wzmacniacza, omówiono charakterystyczne grupy wzmacniaczy stosowanych w układach i systemach pomiarowych oraz dokonano przeglądu parametrów wybranych typów współczesnych wzmacniaczy monolitycznych.

Słowa kluczowe

system pomiarowy, wzmacniacz

The present monolithic amplifiers for measurement circuits and systems (1)

Abstract

The amplifier parameters definitions and amplifier scheme are presented. The influence quantities on amplifier parameters are described. The characteristic amplifier groups for measurement circuits and systems are presented.

Keywords

amplifier, measurement system

Bibliography

  1. Harasimowicz J.: Przegląd monolitycznych wzmacniaczy operacyjnych. Elektronika nr 11, 1972.
  2. Korytkowski J.: Wzmacniacze monolityczne i metoda analizy elektronicznych układów z tymi wzmacniaczami. Wyd. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Warszawa 2000.
  3. Reza Moghimi: OP07 is still evolving. AN-573 rev. A. Application Note. Analog Devices. 2003.
  4. Korytkowski J.: Cyfrowo sterowane symulatory rezystancji i konduktancji - przegląd, opisy działania, przykłady rozwiązań. Pomiary Automatyka Robotyka nr 2/2008, Warszawa.
  5. Fairchild Semiconductor: FAN4174/FAN4274, Single and Dual, Ultra-Low Cost, Rail-to-Rail I/O, CMOS Amplifier, May 2008, www.fairchildsemi.com/ds/FH%2FFAN4274.pdf.
  6. Fairchild Semiconductor: FHP3132, FHP3232, Single and Dual, High-Speed, Rail-to-Rail Amplifiers. March 2007, www.fairchildsemi.com/ds/FH%2FFHP3132.pdf.