Wybrane zastosowania pomiarów termograficznych w obróbce skrawaniem

pol Article in Polish DOI:

send Jerzy Józwik Politechnika Lubelska

Download Article

Streszczenie

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie obszarów wykorzystania pomiarów termograficznych w obróbce skrawaniem. Zakres pracy obejmuje omówienie zagadnień generowania ciepła podczas procesu skrawania oraz pomiarów z wykorzystaniem systemów termograficznych. W pracy przedstawiono praktyczne obszary wykorzystania techniki termograficznej zarówno podczas oceny stanu cieplnego narzędzia skrawającego, ale także przedmiotu obrabianego i obrabiarki. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań i analiz rozkładu temperatury obiektu z wykorzystaniem systemów termograficznych.

Słowa kluczowe

obróbka skrawaniem, pomiary termograficzne

The chosen usage of thermographic measurements in machining

Abstract

The article presents the areas of usage measurements in machining. The range of work includes the problems of heat generation during machining and measurement with using thermographic system. The article presents practical areas of using thermographic technique during evaluation of thermal state of cutting tool, workpiece and machine tool also. Author presents some of research and analysis results of object temperature distribution with using thermographic system.

Keywords

machining, thermographic measurements

Bibliography

 1. Madura H. (red.): Pomiary termowizyjne w praktyce. Agenda Wydawnicza Pomiary Automatyka Kontrola. Warszawa 2004. 
 2. Minkina W.: Pomiary termowizyjne - przyrządy i metody, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004. 
 3. Józwik J.: Thermographic evaluation of temperature distribution on workpiece surface during orthogonal machining. Maintenance and Reliability, nr 2-3, 2001. 
 4. Józwik J.: Thermographic evaluation of temperature distribution on workpiece surface during non-orthogonal turning. Maintenance and Reliability, nr 5 (12), 2001. 
 5. Józwik J. i.in.: Procedury termograficznych badań diagnostycznych tokarki uniwersalnej. Monografia: Józwik J. (red.) i in.: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn. LTN, 2005, s. 123-134 . 
 6. Gadaj S. P.: Zastosowanie termografii w badaniach mechanicznych, Przegląd Mechaniczny 1997, nr 5, s. 10-19. 
 7. Knapek D.: Materiały własne, niepublikowane. EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków. 
 8. Rzeczkowski M.: Dynamiczne pomiary termograficzne. Pomiary Automatyka Robotyka 4/2008. 
 9. Różański L., Poloszyk S.: Zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn. Agenda Wydawnicza PAK. Warszawa 2004. s. 75-83. 
 10. Poloszyk S., Różański L.: Obraz termowizyjny jako symptom w diagnostyce termalnej maszyn technologicznych, Materiały IV Konferencji Krajowej „Termografia i Termometria w Podczerwieni”, Łódź 2000, s. 60-64. 
 11. Staniek R., Różański L.: Thermography in the Studies of the Thermal Characteristics of Numerically Controlled Vertical Knee-type Milling Machines, Quantitative InfrRed Thermography 6, QIRT’2002, Dubrovnik, 2002. 
 12. http://www.flir.com.pl/ (z dn. 24.11.2008). 
 13. http://www.infratec.net/index.php?id=57&L=4 (z dn. 24.11.2008). 
 14. http://www.irtech.pl (z dn. 24.11.2008). 
 15. http://vigo.com.pl (z dn. 24.11.2008). 
 16. http://thermo.p.lodz.pl/ttp/pirs.html (z dn. 24.11.2008).