Stanowisko do badania trójosiowych magnetometrów do pomiaru ziemskiego pola magnetycznego

pol Article in Polish DOI:

Roman Szewczyk *, Jacek Salach *, Adam Bieńkowski *, Marcin Safinowski **, Rafał Kłoda * * Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej ** Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono stanowisko do badania trójosiowych magnetometrów pracujących w zakresie pomiarowym zbliżonym do pola ziemskiego. W stanowisku zastosowano trójosiowe cewki Helmholtza oraz stabilny zasilacz prądowy. Niepewność wzorcowego pola wytwarzanego przez pojedynczą parę cewek Helmholtza oszacowano na 0,5 %. Stanowisko będzie mogło być wykorzystane do badania właściwości funkcjonalnych oraz wzorcowania magnetometrów transduktorowych oraz czujników magnetorezystancyjnych.

Słowa kluczowe

magnetometr trójosiowy, miernictwo magnetyczne, ziemskie pole magnetyczne

Measuring setup for testing of 3-axis magnetometers for measurements of the Earth magnetic field

Abstract

Paper presents measuring setup for testing of 3-axis magnetometers operating in the Earth magnetic field range. Measuring setup utilizes 3-axis Helmholtz coils in conjunction with stabilized current source. Uncertainty of the field generated by Helmholtz coils was estimated as 0,5 %. Developed measuring setup will be used for testing of the functional properties and calibration of fluxgate as well as magnetoresistive magnetometers.

Keywords

3-axis magnetometer, Earth magnetic field, magnetic surveying

Bibliography

  1. Rusek M., Ćwirko R., Marciniak W.: Przewodnik po elektronice. WNT 1986.
  2. Tumański S.: Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
  3. Nałęcz M., Jaworski J.: Miernictwo magnetyczne. WNT 1968.
  4. Ripka P.: Magnetic sensors and magnetometers. Artech House 2001.