Nowa koncepcja w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania dla bezprzewodowych sieci sensorycznych (2)

pol Article in Polish DOI:

send Paweł Piotr Czapski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Na wstępie przedstawiono ogólne założenia do w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania. Następnie zamieszczono opis badań (ilościowych i jakościowych) nad nowym protokołem a potrzebnych do zbudowania algorytmu rutowania. Artykuł zakończony jest wnioskami (w odniesieniu do obu części) i wskazane zostały potencjalne kierunki dalszych badań nad protokołami adaptacyjnymi. Bezprzewodowe sieci sensoryczne - BSS (ang. wireless sensor network - WSN) są coraz częściej stosowane do obserwowania czynników środowiskowych (zastosowania militarne i cywilne). Rozwój technologii pozwala obecnie na wytwarzanie węzłów o wymiarach rzędu centymetrów i w cenie poniżej kilku USD za sztukę, a co za tym idzie, na stosowanie ich w dużych ilościach. Odczyty z sensorów są zazwyczaj agregowane lub przekazywane (w surowej formie lub poddane niezbędnej redukcji objętości) do obserwatora. Mimo to nadal brakuje wydajnych protokołów rutowania, zarówno z punktu widzenia energooszczędności, jak i pełnej adaptacyjności do zmieniających się warunków pracy. W dwuczęściowym artykule przedstawiono nowatorską koncepcję w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania, którego funkcjonowanie będzie zależne tylko i wyłącznie od odczytów sensorycznych (tj. od jakości i ilości zdarzeń). W drugiej części artykułu zamieszczono założenia do takiego protokołu oraz do badań proponowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe

bezprzewodowa sieć sensoryczna, protokoły rutowania

A novel idea of fully adaptable routing protocol for wireless sensor networks (2)

Abstract

First, we introduce to general assumptions to fully adaptive routing protocol for wireless sensor network. Then, we give experiment description required to conduct analysis on our proposed novel routing algorithm. Finally, we conclude our analysis on fully adaptive routing protocol and propose other feasible directions of development of such routing algorithms.

Keywords

routing protocols, Wireless Sensor Network

Bibliography

 1. I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci: Wireless Sensor Networks: A Survey. Comp. Networks, vol. 38, no. 4, pp. 393-422, Mar. 2002.
 2. J. Yick, B. Mukherjee, D. Ghosal: Wireless Sensor Network Survey. Comp. Networks, vol. 52, no. 12, pp. 2292-2330, Aug. 2008.
 3. S. Cotescu, et al.: Roadside Air Pollution Measurement - The New EU Approach also in Romania. „Ion Mincu” Univ. of Architect. and Urbanism, Bucharest, Romania.
 4. M. Ghanem, Y. Guo, J. Hassard, M. Osmond, M. Richards: Sensor Grids For Air Pollution Monitoring. [in:] Proc. of the 3th UK e-Science All Hands Meeting 2004, p. 8+.
 5. J. K. Hart, K. Martinez: Environmental Sensor Networks: A Revolution in the Earth System Science? Earth-Science Reviews, vol. 78, no. 3-4, pp. 177-191, Oct. 2006.
 6. G. Barrenetxea, F. Ingelrest, G. Schaefer, M. Vetterli: Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring: The SensorScope Experience. [in:] 2008 IEEE Int. Zurich Seminar on Communications, 2008, pp. 98-101.
 7. Crossbow Technology, Inc., Product Catalog, Crossbow Technology: Wireless: Home Page, 2008. [Online]. Available: http://www.xbow.com. [Accessed: Sept. 01, 2009].
 8. J. N. Al-Karaki, A. E. Kamal: Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: A Survey. IEEE Wireless Communications, vol. 11, no. 6, pp. 6-28, Dec. 2004.
 9. M. S. Al-Fares, Z. Sun, H. Cruickshank: High Survivable Routing Protocol in Self Organizing Wireless Sensor Network. Int. J. of Comp. Science, vol. 36, no. 2, p. 10+, May 2009.
 10. M. Li, B. Yang: A Survey on Topology Issues in Wireless Sensor Network. [in:] Proc. of the 2006 Int. Conf. on Wireless Networks, 2006, pp. 503-509.
 11. R. M. Ruairi, M. T. Keane: The Dynamic Regions Theory: Role Based Partitioning for Sensor Network Optimization. [presented at:] the Workshop of the 6th Int. Joint Conf. on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Honolulu, Hawaii, 2007.
 12. P. Arabshahi, et al.: Adaptive Routing in Wireless Communication Networks using Swarm Intelligence. [in:] Proc. of the 9th AIAA Int. Communications Satellite Systems Conf., 2001, pp. 17-20.
 13. J. Barbancho, C. Leon, J. Molina, A. Barbancho: SIR: A New Wireless Sensor Network Routing Protocol Based on Artificial Intelligence, [in:] Lecture Notes in Comp. Science, Vol. 3842/2006, Springer Berlin/Heidelberg, 2005, pp. 271-275.
 14. J. Barbancho, C. Leon, J. Molina, A. Barbancho: Using Artificial Intelligence in Wireless Sensor Routing Protocols. [in:] Lecture Notes in Comp. Science, Vol. 4251/2006, Springer Berlin/Heidelberg, 2006, pp. 475-482.
 15. B. Raman, K. Chebrolu: Censor Networks: A Critique of „Sensor Networks”. From a Systems Perspective. ACM SIGCOMM Comp. Communication Rev., vol. 38, no. 3, pp. 75-78, Jul. 2008.
 16. WIKIPEDIA: „Sieci sensorowe,” 2009. [Online]. Available: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieci_sensorowe. [Accessed: Sept. 01, 2009].
 17. J. N. Al-Karaki, A. E. Kamal: Routing Techniques in Wireless Sensor Network: A Survey. National Tsing Hua Univ., Taiwan, MNet Lab, 2005.
 18. C. P. Singh, O. P. Vyas, M. K. Tiwari: A Survey of Simulation in Sensor Networks. [in:] Proc. of the 2008 Int. Conf. on Comp. Intelligence for Modeling Control and Automation, 2008, pp. 867-872.
 19. „User Information,” User Information - Nsnam, 2009. [Online]. Available: http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/User_Information. [Accessed: Sept. 01, 2009].
 20. G. Mao, B. Fidan: Introduction to Wireless Sensor Network Localization. [in:] Localization Algorithms and Strategies for Wireless Sensor Networks, G. Mao and B. Fidan, Eds. Hershey, PA, USA: Inf. Science Ref. (an imprint of IGI Global), 2009, pp. 1-32.
 21. Y. Chen, W. Xu, W. Trappe, Y. Zhang: Overview of Wireless Localization. [in:] Securing Emerging Wireless Systems, Springer US, 2009, pp. 1-11.