System akwizycji danych do badań niszczących próbek betonu z wykorzystaniem pakietu LabVIEW

pol Article in Polish DOI:

Łukasz Bajda , send Wojciech Mysiński KN Techniki Cyfrowej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,

Download Article

Streszczenie

W artykule opisano komputerowy system pomiarowy umożliwiający prowadzenie badań nieniszczących próbek betonu. Zrealizowane w środowisku LabVIEW oprogramowanie pozwala na automatyczne przeprowadzanie pomiaru i wyznaczanie parametrów próbek takich jak charakterystyka naprężenie-odkształcenie i moduł sprężystości oraz ich podgląd na ekranie monitora w postaci cyfrowej i graficznej dla zmiennej siły nacisku. Program umożliwia realizowanie obliczeń matematycznych i projektowanie funkcjonalnych i przyjaznych interfejsów graficznych dla użytkowników systemu.

Słowa kluczowe

badania nieniszczące, komputerowy system pomiarowy, LabVIEW

Bibliography

  1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001. 
  2. Nadachowski M., Kulka Z.: Analogowe układy scalone. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986. 
  3. [www.ti.com] – strona internetowa firmy Texas Instruments. 
  4. [www.ni.com/labview, www.labview.pl] - strony internetowa firmy National Instruments.