System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów - wybrane elementy

pol Article in Polish DOI:

send Tomasz Mączka , Tomasz Żabiński Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO, Politechnika Rzeszowska

Download Article

Streszczenie

Artykuł opisuje koncepcję i realizację mobilnego stanowiska monitorowania maszyn i operatorów, które powstało w ramach projektu systemu monitorowania i sterowania produkcją. Omówiono elementy składowe prototypowego stanowiska i uzasadniono ich dobór. Opisano przetestowane rozwiązania komunikacyjne, rozważając wady i zalety poszczególnych konfiguracji. Przedstawiono zastosowane techniki replikacji danych i zasygnalizowano dalsze kierunki rozwoju projektu.

Słowa kluczowe

replikacja danych, sterowniki PAC, systemy klasy MES, systemy rozproszone, zdalne monitorowanie produkcji

System for remote machines and operators monitoring - selected elements

Abstract

The article is devoted to the conception and implementation of mobile testbed for machines and operators monitoring, which was created under the Manufacturing Control and Monitoring System project.l The components of the prototype testbed are discussed and their selection is justified. Tested communication solutions are described, advantages and disadvantages of each configuration are considered. Data replication techniques used in project are presented and future works directions are signaled.

Keywords

data replication, distributed systems, MES-class system, PAC controllers, remote production monitoring

Bibliography

  1. Mączka T., Czech T., Żabiński T.: Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości. "Pomiary Automatyka Robotyka", 2/2010, 38-39.
  2. Żabiński T.: Implementation of Programmable Automation Controllers - Promising Perspective for Intelligent Manufacturing Systems. Management and Production Engineering Review, 2/2010 (lipiec).
  3. Żabiński T., Mączka T.: Human System Interface for Manufacturing Control - Industrial Implementation. 3rd International Conference on Human System Interaction HSI, Rzeszów, 13-15.05.2010.
  4. Świder K., Rak T.: Replikacje baz danych w praktyce. [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody, rozdział 16, WKŁ 2006.
  5. Khadzynov W., Maksymiuk M.: Realizacja replikacji w systemach heterogenicznych baz danych. [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody, rozdział 17, WKŁ 2006.
  6. Wolski A.: Embedding data recharging in mobile platforms. Real-Time & Embedded Computing Conference (RTEC’01), Milan, Italy, November 26-29, 2001.