Rozmyta strategia sterowania adaptacyjnego posuwem dla zgrubnej obróbki tokarskiej

pol Article in Polish DOI:

send Roman Stryczek *, Wojciech Szczepka ** * Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji, ATH Bielsko-Biała ** Siemens Sp. z o.o. Industry Automation and Drive Technologies

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozmyte podejście do automatycznej korekcji posuwu roboczego w trakcie zabiegu usuwania naddatku o dużej zmienności, zarówno co do objętości jak i miejscowej skrawalności. Zaprezentowane podejście nie wymaga instalacji w przestrzeni roboczej obrabiarki żadnych dodatkowych czujników pomiarowych. Wykorzystuje ono wyłącznie standardowe możliwości współczesnych układów sterowania numerycznego obrabiarkami. Na podstawie informacji o aktualnym rzeczywistym obciążeniu napędu głównego obrabiarki uaktywniana jest, poprzez akcję synchroniczną, nowa wartość programowego współczynnika korekcji posuwu. Dla jego określenia wykorzystuje się rozmyte funkcje agregacji. Metodę zilustrowano przykładowymi przebiegami regulacji, dotyczącymi zgrubnej obróbki zestawów kołowych.

Słowa kluczowe

akcje synchroniczne, bezpieczeństwo funkcjonalne, sterowanie adaptacyjne, sterowanie rozmyte

A fuzzy control strategy for an adaptative feed rate control during rough tuning

Abstract

This paper presents a fuzzy approach to automatic feed rate correction during rough turning with inconstancy both depth of cut and machinability of material. Additional sensors are not required in this approach. It exploit strictly the ability of modern numerical controllers. Based on actual power consumption, through synchronous actions, is a new adaptive value of feed rate activated. An aggregate fuzzy functions has been used to adaptive value of feed rate evaluation. An illustrative example of wheels machining has been used to demonstrate effects of proposed methods.

Keywords

adaptive control, functional safety, fuzzy control, rate control, synchronous action

Bibliography

  1. Jemielniak K.: Commercial tool condition monitoring systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 15(1999), 711-721.
  2. Matsubara A., Ibaraki A.: Monitoring and control of cutting forces in machining process: a review. International Journal of Automation Technology 3(2009)4, 445-456.
  3. Yan MT.: An adaptive control system with self-organizing fuzzy sliding mode control strategy for micro wire-EDM machines. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 50(2010) 315-328.
  4. Bok L. B.: Adaptive control software for turning. Modern Machine Shop, 6(2004).
  5. Ivester R.W, Heigel .I.C.: Smart machining systems: Robust optimization and adaptive control optimization for turning operation. Transactions of NAMRI/SME 35(2007) 505-512.
  6. Method and system for adaptive control of turning operations. US Patent 6476575, 2002.
  7. Nenov G. V., Szécsi T.: Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control. Robotics and Computer Integrated Manufacturing 18(2002) 291-296.
  8. Zuperl U., Cus F., Milfelner M.: Fuzzy control strategy for an adaptive force control in end-milling. Journal of Materials Processing Technology 164-165 (2005), 1472-1478.
  9. Liu Y., Cheng T., Zuo L.: Adaptive control constraint of machining processes. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 17(2001) 720-726.