INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją (2)

pol Article in Polish DOI:

send Maciej Klemiato *, Jacek Augustyn *, Jan Duda **, Kamil Sterna * * Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH ** Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Stosowanej, AGH

Download Article

Streszczenie

Artykuł przedstawia koncepcję Zintegrowanego Systemu Sterowania Produkcją, będącego częścią informatycznej infrastruktury przedsiębiorstwa, przetwarzającego dane z produkcji i wspierającego zarządzanie zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i procesu produkcyjnego. System taki służyłby do monitorowania, kontroli, nadzoru i sterowania procesami wytwórczymi w środowiskach produkcyjnych przedsiębiorstw posiadających zarówno Systemy Planowania Zasobów (ERP), jak i Systemy Akwizycji Danych (SCADA). W artykule zaproponowana została architektura systemu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi implementujących najnowsze algorytmy teorii sterowania i informatyki.

Słowa kluczowe

ERP, MES, SCADA, sterowanie procesami, system czasu rzeczywistego

INSTEPRO: Integrated Production Control System

Abstract

The paper presents an idea of the Integrated Production Control System as a part of IT infrastructure of a production company. The system provides support for production data processing and management, both at a company, and production level. Proposed system is useful for monitoring, supervision and control of industrial production in companies having Enterprise Resource Planning (ERP) and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The architecture of such production control system with the use of advanced tools offered by control theory and informatics is described.

Keywords

ERP, MES, process control, real-time system, SCADA

Bibliography

 1. Oakland J.: Statistical Process Control. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003.
 2. Han J., Kamber M.: Data mining: concepts and techniques. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2001.
 3. Byrski W.: Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2007.
 4. Byrski W., Duda J.T.: Problemy optymalizacji on-line procesów technologicznych z wykorzystaniem modeli regresyjnych. Archiwum Automatyki i Telemechaniki. 1989, Tom XXXIV, 1-2, s. 115-120.
 5. Byrski W., Fuksa S.: Optimal identification of continuous systems and a new fast algorithm for on-line mode. SYSID 2000: Symposium on System Identification, 21-23 June 2000.
 6. Basseville M., Nikiforov I.V.: Detection of Abrupt Changes - Theory and Application. Upper Saddle River, Prentice-Hall, Inc., NJ 1993.
 7. Klemiato M.: Analiza falkowa w diagnostyce układów regulacji. Diagnostyka Procesów Przemysłowych, V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001, ISBN 83-85911-77-4.
 8. Klemiato M.: Detekcja zmian w szeregach czasowych za pomocą transformaty falkowej. Pomiary Automatyka Robotyka, 12/2009, 6-9.
 9. Korbicz J., Patan K., Kowal M.: Diagnostyka procesów i systemów. Tom 1-2. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2007.
 10. Woś A., Duda J.T.: Sterowanie predykcyjne z liniowym wskaźnikiem jakości. XIII Krajowa Konferencja Automatyki, Opole, 21-24 września 1999.
 11. Woś A., Duda J.T.: Liniowa regulacja predykcyjna układów wielowymiarowych z ograniczeniami wejść i wyjść. XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002.
 12. Grega W. i in.: Automatyka i systemy informacyjno-decyzyjne, kierunki badań i rozwoju: oprac. zbiorowe pod red. Władysława Findeisena. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 13. Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
 14. Grega W., Byrski W., Turnau A.: Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, cyfrowego sterowania i optymalizacji w systemach dynamicznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola 3/2007, s. 9-25