System automatycznych pomiarów rynometrycznych (5)

pol Article in Polish DOI:

send Tomasz Kuśmierczyk Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Celem projektowanego systemu jest analiza i rozpoznawanie obrazów trójwymiarowych twarzy. Wykorzystując dostępne metody analizy i narzędzia algorytmiczne, dąży się do pozyskania z danych pochodzących ze skanerów 3D informacji dotyczących wymiarów nosa. Artykuł prezentuje innowacyjny pomysł zastosowania deskryptorów punktów w połączeniu z metodami uczenia maszynowego do detekcji wybranych obszarów w skanach 3D. W pracy opisano algorytmu i omówiono różne jego aspekty, pokazano również praktyczne rezultaty zastosowania algorytmu do analizy twarzy.

Słowa kluczowe

chmura punktów, rozpoznawanie twarzy, spin images, uczenie maszynowe

Automatic nose measurement system, part 5

Abstract

The purpose of designed system is to analyze and recognize three-dimensional face images. Using known techniques, algorithms and tools I am aiming to retrieve nose parameters directly from 3D scans. Current part is devoted to describe innovative method for region identification in 3D scans. Spin images and machine learning are applied. Overall design is shown. Some of the most important aspects are described in details.

Keywords

cloud of points, face recognition, machine learning, spin images

Bibliography

  1. Kuśmierczyk T.: Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy. Praca inżynierska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.