Metoda symulacji procesów dynamicznych FINN - Excel 2007

pol Article in Polish DOI:

Andrzej Serwach Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, emeryt

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę symulacji komputerowej procesów dynamicznych FINN za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Podstawą metody jest pętla czasowa, czyli cykliczne wykonywanie sekwencji instrukcji opisujących model matematyczny procesu w dyskretnych chwilach czasu, różniących się od siebie o krok całkowania, aż do wartości czasu zdefiniowanej jako koniec procesu dynamicznego. Pomysł, jak adaptować pętlę czasową FINN do arkusza kalkulacyjnego okazał się prosty. Otóż poszczególne kroki w pętli czasowej to kolejne wiersze arkusza. Natomiast poszczególne komórki każdego wiersza (kolejne kolumny arkusza) to sekwencja instrukcji wewnątrz pętli, opisujących model matematyczny symulowanego procesu.

Słowa kluczowe

arkusz kalkulacyjny, model matematyczny, proces dynamiczny, symulacja komputerowa

Bibliography

  1. Serwach A., Frydliński S., Omylińska B., Komputerowa symulacja dynamiki cieczowego wymiennika ciepła, Biuletyn MERA-PIAP, nr 5/1980 (85).
  2. Serwach A., Frydliński S., Symulacja przepływów w sieciach, Biuletyn MERA-PIAP, nr 2/1981 (88).
  3. Serwach A., Frydliński S., Omylińska B., Niektóre problemy automatycznej regulacji temperatury w wymiennikach ciepła, Biuletyn MERA-PIAP, nr 3/1981 (89).
  4. Serwach A., Miłosz J., Komputerowa symulacja sieci cieplnych (metoda i zasady użytkowania), Biuletyn MERA-PIAP, nr 5-6/1983 (100-101).
  5. Serwach A., Model statyczny cieczowego wymiennika ciepła, Biuletyn MERA-PIAP, nr 1/1984 (102).
  6. Miłosz J., Procedura interpolacji liniowej funkcji dwóch zmiennych, Biuletyn MERA-PIAP, nr 3/1985 (110).
  7. Serwach A., Dokumentacja FINN - FORTRAN 77, zbiory własne autora.
  8. Walkenbach J., Excel 2007 PL. Biblia. Wiedza obiecana, Wydawnictwo Helion, 2007.
  9. Pakiet oprogramowania FINN - Excel 2007, [par.pl/finn], 2011.