Projektowanie oświetlenia wczoraj i dziś

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Rajecki -

Download Article

Streszczenie

Artykuł przedstawia dwa sposoby obliczania natężenia oświetlenia pomieszczenia biurowego - metodą sprawności oraz przy pomocy programu wspomagającego projektowanie oświetlenia. Przedstawione zostały różnice poszczególnych metod oraz podstawowe możliwości programów.

Słowa kluczowe

komputerowe obliczanie oświetlenia, oświetlenie, projektowanie

Light calculations in the past and today

Abstract

The development of computer hardware and software is also not spared the electrical industry, specifically its parts, namely lighting. The article presents the light calculations of illuminance office room by the lighting efficiency and using a program supporting the lighting design. Presented are the differences between the methods, and basic capabilities of the programs.

Keywords

computer lighting calculations, lighting, projecting

Bibliography

  1. PN-E-01005:1990 - Technika świetlna. Terminologia.
  2. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  3. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  4. [www.lug.com.pl] - strona firmowa LUG SA.
  5. [www.dialux.com] - DIAL light building software.