Elementy procesu wykrycia zagrożenia kolizją i automatycznie sterowany manewr awaryjny

pol Article in Polish DOI:

send Jerzy Graffstein Instytut Lotnictwa

Download Article

Streszczenie

W pracy przedstawiono ideę współpracy systemu antykolizyjnego z automatycznym sterowaniem lotem samolotu. Opisano zależności określające warunek zagrożenia wystąpienia kolizji samolotu z jedną ruchomą lub nieruchoma przeszkodą. Przeprowadzono analizę charakteru przykładowego manewru antykolizyjnego dla różnych sytuacji i parametrów lotu. Wykorzystując metody symulacji ruchu samolotu porównano zmiany geometrii wybranego manewru uwzględniające dynamikę ruchu samolotu i układów wykonawczych oraz ograniczenia wartości kątów położenia powierzchni sterowych.

Słowa kluczowe

automatyczne sterowanie lotem, dynamika lotu, system antykolizyjny

Elements of collision threat detection process and automatically controlled emergency manoeuvre

Abstract

In the article the idea of interaction between anti-collision and flight control systems is presented. The relationship is derived for determining threat condition for the collision between the aircraft and one obstacle, movable or not. The example of anti-collision evasive manoeuvre is analysed for several flight scenarios and flight parameters. Variations of the manoeuvre's geometry due to dynamics of the aircraft and actuators, as well as limits of control surfaces' motion, are studied with flight simulation techniques.

Keywords

automatic flight control, mechanics of flight, obstacle avoidance system

Bibliography

  1. Benayas J.A., Fernández J.L., Sanz R., Diéguez A.R.: The beam-curvature method: a new approach for improving local tealtime obstacle avoidance. The International Federation of Automatic Control, 2002. 
  2. Graffstein J.: Wpływ charakterystyk obiektu i przebiegu jego ruchu na parametry układu stabilizacji lotu. Materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji „Mechanika w lotnictwie” , 2008, 109-126. 
  3. Graffstein J.: Metoda sterowania samolotem i jej dokładność podczas ruchu wzdłuż zadanej trajektorii, Zeszyty Naukowe Akademia Marynarki Wojennej, Nr 177B, 2009, 79-88. 
  4. Graffstein J.: Wpływ wybranych zmiennych stanu na dokładność toru lotu samolotu podczas automatycznie wykonywanego manewru. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 202, 2009, 51-64. 
  5. Graffstein J.: Symulacja ruchu automatycznie sterowanego samolotu z zastosowaniem generatora manewrów. Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Mechanika w lotnictwie”, 2010, 348-363. 
  6. Kee C., Cho A., Kim J., No H.: GPS flight control in UAV operations -One antenna three dimensions, Inside GNSS, No 2, 2010, 26-34. 
  7. Lalish E., Morgansen K.A., Tsukamaki T.: Decentralized Reactive Collision Avoidance for Multiple Unicycle-Type-Vehicles. American Control Conference, 2009, 5055-5061. 
  8. Lee S., Cho A., Kee C.: Integrated waypoint path generation and following of an ummanned aerial vehicle. Aircraft Engeneering and Aerospace Technology, Vol 82, No 5, 2010, 296-304. 
  9. Masłowski P.: Automatic predictive control for terrain - following flight, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 2018, 2011. 
  10. Phillips W.F.: Mechanics of Flight. John Willey & Sons, Inc, 2010.