Czego nas uczą wypadki i katastrofy

pol Article in Polish DOI:

send Tadeusz Missala Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Download Article

Streszczenie

Przedstawiono skrótowy opis dwóch katastrof lokalnych polskich (pożar w EC Żerań i katastrofa kolejowa na CEK) oraz dwóch katastrof nuklearnych w Fukushimie i Czarnobylu. Wskazano na naruszenie zasad bezpieczeństwa, które doprowadziły do tych katastrof.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, energetyka, katastrofa, kolej, wypadek

Incidents and Catastrophes - what they teach us

Abstract

The synthetic description of two local polish catastrophes: fire in EC Żerań and railway incident on CMK are presented, as well as two nuclear catastrophes: Fukushima and Czarnobyl. The contravening of safety rules that leaded to the catastrophes is indicated.

Keywords

catastrophe, incident, power industry, railway, safety

Bibliography

 1. PN-EN 61508-1:2010 (IEC 61508-1:2010), Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem - Część 1: Wymagania ogólne. (oryg.)
 2. PN-EN 61508-5:2010 (IEC 61508-5:2010), Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem - Część 5: Przykłady metod określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa. (oryg.)
 3. PN-EN 62061:2005 (IEC 62061:2005), Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów związanych z bezpieczeństwem
 4. Pożar w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. www.Wiadomości.wp.pl/drukuj.html?id=14905333
 5. Pożar w EC Żerań; dwie osoby poszkodowane. http://wyborcza.pl/2029020,1238583.html
 6. Znane są już przyczyny pożaru w EC Żerań. www.reo.pl/podano-przyczyny-pozaru-w-ec-zeran
 7. Fatalny lewy tor, Wyborcza.pl, 6 marca 2012 r.
 8. Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima 1 - Wikipedia wolna encyklopedia. www.pl.wikipedia.org/wiki/katastrofa_elektrowni_jadrowej_Fukushima_I#Przebieg_awarii_i_ dalsze_dzia.C5.82ania
 9. www.google-Fokushima-explosion-2.jpg
 10. www.google-Fokushima_radiations.jpg
 11. Grote G., Promoting safety by increasing uncertainty. Prezentacja na konferencji WOS2012 “Towards safety through advanced solutions. Sopot, wrzesień 2012.
 12. www.pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Katastrofa_elektrowni_jadrowej_w_Czarnobylu&oldid=33026400
 13. Uspuras E., Vilemas J., Development of new control and protection systems at the Ignalina Nuclear Power Plant. Preprints of 7th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill. Aachen, 2007.