Determination of inductance matrixes of bearingless electric motor for magnetic levitation

eng Article in English DOI:

send Krzysztof Falkowski , Maciej Henzel Department of Mechatronics and Aerospace, Military University of Technology

Download Article

Abstract

The paper deals with mathematical and experimental analysis of induction in bearingless electric motor. The motor are used magnetic levitation phenomenon to bearing of the rotor. In stator are implemented two winding groups. These are bearing and motor windings. In the paper are presented the mathematical model of windings and the experimental results of induction parameter measurements.

Keywords

bearingless motor, induction, magnetic levitation

Wyznaczanie parametrów macierzy indukcyjności bezłożyskowego silnika elektrycznego

Streszczenie

Prowadzone obecnie w WAT prace badawcze stanowią odpowiedź na rozwój technologii More Electric Aircraft. W artykule przedstawiono wyniki analizy matematycznej macierzy indukcyjności dla bezłożyskowych silników dwu i trójfazowych. Uzyskane podczas tej analizy wyniki zostały zweryfikowane podczas badań laboratoryjnych. W tym celu dokonano pomiarów elektrycznych statorów obu silników oraz parametrów indukcyjności w funkcji szczeliny powietrznej.

Słowa kluczowe

lewitacja magnetyczna, silnik bezłożyskowy

Bibliography

  1. Henzel M., Falkowski K., Mazurek P., The mathematical and simulation model of the bearingless motor with permanent magnets, “Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2012, ISSN: 1427-9126, 450-455, (in Polish).
  2. Henzel M., Falkowski K., Żokowski M., The analysis of the control system for the bearingless induction electric motor, “Journal of Vibroengineering”, March 2012, Vol. 14, Iss. 1, ISSN: 1392-8716.
  3. The research report of scientific research under grant No. O N509 032736 (in Polish).
  4. Chiba A., Fukao T., Ichikawa O., Oshima M., Takemoto M., Dorrell D., Magnetic Bearings and Bearingless Drives, Elsevier’s Science Technology Rights Department in Oxford, UK, 2005.