Zmniejszenie pętli histerezy w hamulcu magnetoreologicznym poprzez odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych magnetowodu

pol Article in Polish DOI:

send Piotr Gawłowicz , Paweł Bachman , Marcin Chciuk Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski

Download Article

Streszczenie

W artykule opisano niepożądane właściwości hamulców magnetoreologicznych związane ze zjawiskiem histerezy magnetycznej. Porównano charakterystyki hamulców wykonanych ze stali i blach transformatorowych oraz wykazano, że hamulce, których magnetowody wykonane są z blach, mają mniejszą histerezę.

Słowa kluczowe

ciecz magnetoreologiczna, hamulce magnetoreologiczne, histereza, urządzenia dotykowe

Reduction of hysteresis loop in the magnetorheological brakes by an appropriate choice of magnetic circuit materials of construction

Abstract

In this article magnetorheological brakes undesirable properties associated with the phenomenon of magnetic hysteresis are described. Characteristics made from steel and transformer plates brakes are compared. On the end is shown that the brakes, which magnetic circuit from transformer plates is made less hysteresis have.

Keywords

haptic device, hysteresis, magnetorheological brakes, magnetorheological fluid

Bibliography

  1. Milecki A., Bachman P., Chciuk M., Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego, „Pomiary, Automatyka, Robotyka” nr 2/2012, 499-503.
  2. Liu B., Development of 2-DOF haptic device working with magnetorheological fluids, MEng thesis, Faculty of Engineering, University of Wollongong, 2006,[http://ro.uow.edu.au/theses/136/] (8.11.2012).