Transfer ekranów synoptycznych pakietu SCADA na urządzenia przenośne

pol Article in Polish DOI:

Dorian Chrzanowski *, send Krzysztof Kołek **, Jakub Sotwin *** * Nokia Siemens Networks ** AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział EAIiIB, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej *** Motorola Solutions Systems Polska

Download Article

Streszczenie

W pracy zaprezentowano metodę umożliwiającą automatyczny transfer ekranów synoptycznych systemu SCADA do urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Omówiono metody transferu danych czasu rzeczywistego z oprogramowania SCADA do docelowej platformy programowej oraz metodę transferu danych z serwerów OPC DA. Opisano zasadę przenoszenia informacji o obiektach i ich właściwościach, a w szczególności parametrach dotyczących animacji, z pakietu Proficy iFIX do oprogramowania w systemie Android realizowanego w języku Java. Przedstawiono przykład ekranu synoptycznego przeniesionego ze środowiska komputera PC do telefonu komórkowego.

Słowa kluczowe

Android, ekran synoptyczny, SCADA, urządzenia mobilne

Transfer of SCADA screens to mobile devices

Abstract

The paper presents the method that can be applied to automatic transfer of SCADA screens to mobile devices equipped with Android operating system. The real-time data transfer methods to Android devices are given. In particular the data transfer method from OPC DA servers is shown. It is described the data flow that collects all properties, including animation setups, of the SCADA screens and creates graphically equivalent screen at a device running Android OS Java application. The example of a SCADA screen ported to the mobile phone is given.

Keywords

Android, mobile device, SCADA, SCADA screen

Bibliography

  1. http://thenextweb.com/mwc/2012/02/27/androidgrowing-250-year-on-year-with-over-300-million-totaldevices-worldwide/.
  2. https://itunes.apple.com/app/proficyscada/id525792142?mt=8&ls=1.
  3. Kołek K., Zastosowanie systemu Android jako platformy czasu rzeczywistego, materiały konferencyjne, Systemy Czasu Rzeczywistego, 10-12 września 2012, Kraków.
  4. Ableson W.F., Sn R., King C., Android w akcji, Helion, Gliwice, 2011.
  5. W3school. XML Tutorial. [Online] http://www.w3schools.com/xml/
  6. How to read XML Jle in Java - (DOM Parser). [Online] http://www.mkyong.com/java/how-to-read-xml-file-in-java-dom-parser/.