Wieloobszarowy układ regulacji PI do sterowania prędkością obrotową samochodu z silnikiem spalinowym

pol Article in Polish DOI:

Rafał Strojny , send Robert Piotrowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

Sterowanie pojazdami stanowi istotny obszar działalności koncernów samochodowych. W pracy przedstawiono nieliniowy model matematyczny układu napędowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym. Następnie zaproponowano strukturę systemu sterowania i zaprojektowano nieliniowy wieloobszarowy układ regulacji PI. Przeprowadzono testy symulacyjne zaproponowanego rozwiązania i dokonano krytycznej analizy uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe

modelowanie matematyczne, nieliniowy system sterowania, system dynamiczny, układ napędowy, wieloobszarowy regulator PI

Multiregional PI control system of the rotational speed of a car with an internal combustion engine

Abstract

Control of vehicles has a key role in the activities of car companies. The paper presents a nonlinear mathematical model of the propulsion system of a passenger car with a petrol engine. Next, new control structure and the nonlinear multiregional PI control system of the rotational speed are designed. Finally, the results of simulation and a critical analysis are presented.

Keywords

dynamic system, mathematical modeling, multiregional PI controller, nonlinear control system, propulsion system

Bibliography

  1. Khiar D., Lauber J., Robust Takagi-Sugeno fuzzy control of a spark ignition engine, “Control Engineering Practice”, vol. 15, issue 12, 2007, 1446-1456.
  2. López J.D., Espinosa J.J., Agudelo J.R., LQR control for Speer and torque of internal combustion engines, “Proc. of the 18th IFAC World Congress”, 2011, 2230-2235.
  3. Grondin O., Chauvin J., Corde G., Torque-oriented Control of an Homogeneous Charge Compression Ignition Vehicle, “Proc. of the 47th IEEE Conference on Decision and Control”, 2008, 5608-5614.
  4. Kościelnik D., A programmable Controller for Combustion Engines Used in Race Cars, “Proc. of the IEEE International Symposium”, 2008, 1108-1113.
  5. Steckiewicz D., Piotrowski R., Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 2, 2012, 489-494 (płyta CD).
  6. [www.mathworks.com/help/physmod/sdl/getting-started-with-simdriveline.html] - Getting Started with Sim-Driveline, dostęp: 10.12.2012.
  7. Strojny R., Piotrowski R., Analiza symulacyjna zmodyfikowanego modelu układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym, „Modelowanie Inżynierskie”, Tom 13, Zeszyt 44, 2012, 253-264.