Wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód i sposób ich wykorzystania

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_203/105

send Jerzy Graffstein Instytut Lotnictwa, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Jednym z ważniejszych urządzeń w autonomicznych systemach antykolizyjnych jest detektor przeszkód. W artykule przedstawiono informacje dotyczące działania wybranego radarowego detektora przeszkód. Efektywność jego działania w systemie zależy w istotny sposób od techniki przetwarzania uzyskanych wyników pomiarów. W pracy opisano wybrane aspekty takiej analizy. Zaprezentowano wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód w typowych warunkach jego pracy. Uzyskane wyniki stanowią istotne wskazania dla tworzenia i weryfikacji sposobu przetwarzania wyników pomiarów uzyskanych z detektora przeszkód.

Słowa kluczowe

detekcja przeszkód, detektor radarowy, system antykolizyjny

Simulation results of radar obstacle detector measurements and method of usage

Abstract

A detector of obstacles is one of the most important units in any autonomous anti-collision system. In the article the operation of example of such a radar detector is considered. The effectiveness of operation depends essentially on techniques of measured data processing. Some selected aspects of such an analysis are presented. Simulation results of measuring process completed by the radar detector of obstacles are presented for typical conditions of operation. Obtained results are crucial pointers for synthesis and verification of the method of processing the measuring data delivered by the detector of obstacles.

Keywords

detection of obstacle, obstacle avoidance system, radar detection

Bibliography

  1. Ariyur K.B., Lommel P., Enns D.F., Reactive in flight obstacle avoidance via radar feedback. Portland, 2005, 2978–2982.
  2. Benayas J.A., Fernández J.L., Sanz R., Diéguez A.R., The beam-curvature method: a new approach for improving local tealtime obstacle avoidance. The International Federation of Automatic Control, 2002.
  3. Dziubiński J., Radarowy detektor przeszkód bliskiego zasięgu, Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 224, Warszawa, 2012, 3–8.
  4. Graffstein J., Elementy procesu wykrycia zagrożenia kolizją i automatycznie sterowany manewr awaryjny. „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 2, 2012, 383–387.
  5. Jankowski S., Szymański Z., Szczyrek J., Reconstruction of environment model by using radar vector field histograms, “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments”, Proc. of SPIE vol. 8454, no 845422, 2012, DOI: 10.1117/12.2012565.
  6. Lalish E., Morgansen K.A., Tsukamaki T., Decentralized Reactive Collision Avoidance for Multiple Unicycle-TypeVehicles. American Control Conference, 2009, 5055–5061.
  7. Szpakowska-Peas E., Algorytm detekcji obiektów dla Radarowego Detektora Przeszkód. Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 224, Warszawa, 2012, 9–19.