Bezprzewodowy układ pomiarowy z analizą sieci Wi-Fi na Web Serwerze na platformie Arduino

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_221/57

send Artur Wodołażski Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Download Article

Streszczenie

Bezprzewodowe układy pomiarowe znajdują szerokie zastosowanie w eksperymentach badawczych i w pomiarach. W artykule przedstawiono wykonany prototyp bezprzewodowego modułu do pomiaru temperatury na platformie Arduino przez sieć Wi-Fi na Web Serwerze. Zaprezentowany układ jest niedrogi, ale bardzo efektywny – zapewnia akwizycję danych pomiarowych wraz z analizą sieci Wi-Fi. Poziomy sygnałów sieciowych pokazywane są na wyświetlaczu LCD. Potencjalne możliwości zastosowania oraz rozbudowy układu pozwalają go ocenić jako efektywne narzędzie do celów badawczych lub edukacyjnych.

Słowa kluczowe

Arduino, mikrokontroler, pomiary temperatury, układy pomiarowe

Wireless Measuring System with Wi-Fi Networks Analysis and Web Server Based on Arduino Platform

Abstract

Wireless measuring systems are widely used in research experiments and measurements. The article presents the performance of the wireless module for temperature measurement based on Arduino platform via Wi-Fi on Web Server. Presented inexpensive but effective system provides data acquisition with Wi-Fi networks analysis, where the network coverage are shown on the LCD display. The potential applications and the development device is an effective tool for the purpose of research or education.

Keywords

Arduino, measuring system, microcontroller, temperature measurement

Bibliography

 1. Pearce J.M., Building Research Equipment with Free, Open-Source Hardware, “Science”, Vol. 337, Issue 6100, 2012, 1303–1304, DOI: 10.1126/science.1228183.
 2. D’Ausilio A., Arduino: a low-cost multipurpose lab equipment, “Behavior Research Methods”, Vol. 44, No. 2, 2012, 305–313, DOI: 10.3758/s13428-011-0163-z.
 3. APM, Ardupilot – official website, http://ardupilot.com/.
 4. Bowyer A., RepRap – official website, http://reprap.org/wiki/RepRap.
 5. Fracassi da Silva J.A., do Lago C.L., An oscillometric detector for capillary electrophoresis, “Analytical Chemistry”, Vol. 70, No. 20, 1998, 4339–4343, DOI: 10.1021/ac980185g.
 6. Anzalone G.C., Glover A.G., Pearce J.M., Open-source colorimeter, “Sensors”, Vol. 13, No. 4, 2013, 5338–5346, DOI: 10.3390/s130405338.
 7. Kamogawa M.Y., Miranda J.C., Use of “Arduino” open source hardware for solenoid device actuation in flow analysis systems, “Quimica Nova”, Vol. 36, No. 8, 2013, DOI: 10.1590/S0100-40422013000800023.
 8. Gasparesc G., Development of a low-cost system for temperature monitoring, 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 2013, 340–343, DOI: 10.1109/TSP.2013.6613948.
 9. Barroca N., Borges L.M., Velez F.J., Monteiro F., Górski M., Castro-Gomes J., Wireless sensor networks for temperature and humidity monitoring within concrete structures, “Construction and Building Materials”, Vol. 40, 2013, 1156–1166, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.11.087.
 10. Rodriguez M.G., Ortiz L.E., Jia Yi, Beckman P.H., Wireless sensor network for data-center environmental monitoring, Fifth International Conference on Sensing Technology, 2011, 533–537, DOI: 10.1109/ICSensT.2011.6137036.
 11. Hyuntae Cho, Hyunsung Jang, Yunju Baek, Practical localization system for consumer devices using Zigbee networks, “IEEE Transactions on Consumer Electronics”, Vol. 56, Issue 3, 2010, 1562–1569, DOI: 10.1109/TCE.2010.5606298.
 12. http://pdacontrolenglish.blogspot.com.co/.
 13. http://www.digital-loggers.com/plc49hw.html.
 14. http://www.mantech.co.za/data_sheets/products/A000047.pdf.