Bezpieczna interakcja człowieka z robotem - realna potrzeba czy chwilowy trend wśród krajowych MŚP

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_227/67

Joanna Kulik , send Łukasz Wojtczak Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, w szczególności z uwzględnieniem robotów kooperacyjnych i kolaborujących. Omówiono aktualne światowe trendy rozwoju robotyki przemysłowej w tych właśnie obszarach. Jednocześnie podniesiono aspekt bezpieczeństwa, jako najistotniejszego elementu bezpośredniej interakcji człowieka z robotem. Zaprezentowano zdobywające coraz większą popularność kierunki współpracy człowieka i robota, które są w praktyce realizowane na stanowiskach produkcyjnych. Pierwszy z nich to kooperacja, rozumiana jako współpraca człowieka z robotem, w wykonaniu niemal standardowym – w wersji sterowania zwanej potocznie safety – bez ogrodzeń. Z kolei drugi, to kolaboracja i pod tym pojęciem rozumie się współpracę człowieka „ramię w ramię”, z robotem.

Słowa kluczowe

kobot, kolaboracja, kooperacja, MŚP, roboty przemysłowe, robotyzacja produkcji

Safe human-robot interaction - a real need or a temporary trend among domestic SMEs

Abstract

The subject of the article is to present the specifics of robotization of small and mediumsized production enterprises (SMEs) in Poland, in particular including cooperative and collaborative robots (cooperation, collaboration). Current global directions and trends in the development of industrial robotics in these areas will be presented at the same time, the article presents the security aspect as the most important element of direct human-robot interaction. Those two directions of cooperation between man and robot, which are gaining increasing popularity, are in practice already implemented at production sites. To zoom in, the first of these is cooperation, understood here as a cooperation between man and robot, almost standard (in the control version commonly known as safety), without fences. In turn, the second one is collaboration and under this concept, for the purposes of this study, it means the cooperation of the person „shoulder to shoulder”, with the robot.

Keywords

cobot, collaboration, cooperation, industrial robotics, industrial robots, SME

Bibliography

  1. Sciavicco L., Siciliano B., Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer – Verlag London Limited, 2000.
  2. Staszyński M., Roboty przemysłowe początku wieku, „Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie”, Nr 1/2 (04/05), 2008, 9–17.
  3. [https://www.spidersweb.pl/2016/09/roboetyka.html] – 22.12.2017.
  4. [https://ifr.org/downloads/press/English_Press_Release_IFR_World_Robotics_Report_2017-09-27.pdf] – 10.12.2017.
  5. [https://automatykab2b.pl/gospodarka/10674-rynek-robotow-wspolpracujacych---950-mln-dolarow-w-2024-roku#.WlXy-DQiGpr] – 12.12.2017.
  6. Kulik J., Ramię w ramię z robotem. Jak współpraca robotów i ludzi ukształtuje robotykę przyszłości, „Automatyka”, Nr 9/2015, 102–103.
  7. [https://www.iso.org/news/2016/03/Ref2057.html] – 17.10.2017.
  8. [http://automatykaonline.pl/Artykuly/Robotyka/Roboty-wspolpracujace.-Specyfikacja-techniczna-ISO-TS-15066] – 12.12.2017.
  9. Pierwszy przemysłowy certyfikowany chwytak współpracujący, „Automatyka”, Nr 12/2017, 72–73.