Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_231/43

Marcin Dębowski *, send Roman Szewczyk **, Alicja Gudanowska *** * Valeant Med Sp. z o.o., ul. Ryżowa 31, 02-495 Warszawa ** Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa *** Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono nową koncepcję modelu doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży biomedycznej. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia zarówno specyficzne wymagania branży biomedycznej, jak również integrację procesu doskonalenia jakości z rozwiązaniami zarządzania zautomatyzowanymi systemami produkcji. Zaproponowany system doskonalenia jakości obejmuje ponadto oryginalną metodę monitorowania odpadów z produkcji oraz elementów wadliwych (czerwone oko), która nie tylko zapewnia poprawę efektywności produkcji, ale również ułatwia działania pro-ekologiczne i umożliwia zmniejszenie obciążenia środowiska. Zaproponowany model został zweryfikowany w zakładzie produkującym soczewki wewnątrzgałkowe, prowadząc do wzrostu produktywności o ponad 20%.

Słowa kluczowe

jakość, proces produkcyjny, sprzęt biomedyczny

The Model of Development of Production Process in Biomedical Production Plant

Abstract

Paper presents the new concept of quality improvement model for biomedical production plant. Proposed solutions take into consideration both specific requirements of biomedical production as well as integration of quality assessment process with automated production control systems. Moreover, proposed quality improvement model covers original method of production waste monitoring (red eye method), which provide not only increase of production efficiency but also opens new possibilities of ecology-oriented actions. Proposed model was tested in intraocular lenses production process leading to the increase of productiveness exceeding 20%.

Keywords

biomedical equipment, production process, quality

Bibliography

  1. Grzybowski A., Maciejewski A., Koszty społeczne odroczonego terminu zaćmy z jednoczesnym wszczepianiem soczewki, OphthaTherapy, Vol. 3, Nr 1(9), 2016, 53–58.
  2. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  3. Grycuk A., Dekier Ł., Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Lean Management Polska, Wrocław 2014.
  4. Jaca C., Viles E., Paipa-Galeano L., Santos J., Mateo R., Learning 5S principles from Japanese best practitioners: case studies of five manufacturing companies, “International Journal of Production Research”, Vol. 52 No. 15, 2014, 4574–4586, DOI: 10.1080/00207543.2013.878481.
  5. Gapp R., Fisher R., Kobayashi K., Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system, “Management Decision” Vol. 46, No. 4, 2008, 565–579, DOI: 10.1108/00251740810865067.
  6. Ohno T., Taichi Ohno’s workplace management. Special 100th birthday edition, McGraw Hill, 2013.
  7. Torkko M., Katajavuori N., Linna A., Juppo A.M., The Utilization of Quality KPIs in the Pharmaceutical Industry, “Journal of Pharmaceutical Innovation”, Vol. 8, No. 3, 2014, 175–182, DOI: 10.1007/s12247-014-9184-3.
  8. Sonmez V., Testik M.C., Testik O.M., Overall equipment effectiveness when production speeds and stoppage durations are uncertain, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, Vol. 95, No. 1–4, 2018, 121–130, DOI: 10.1007/s00170-017-1170-8.
  9. Deming W.E., Out of the Crisis, MIT Press, 1986.