Subjective Quality Evaluation of a Full Resolution Video with Eligible Number of Reference Pictures

eng Article in English DOI: 10.14313/PAR_231/17

Anna Ostaszewska-Liżewska *, send Rafał Kłoda ** * Warsaw University of Technology, Mechatronics Faculty ** ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

Download Article

Abstract

The paper presents a new concept of video presentation for subjective quality evaluation methods with a reference given in parallel. The idea is to split a full resolution video into an n-picture matrix and encode each cell differently to compare aspects of processing such as encoding parameters or lossy compression algorithms. Conducted experiments show that it is possible to get more accurate results, shortening the time of evaluation at least by half with a less complicated and cheaper experimental station.

Keywords

subjective quality evaluation, video compression

Percepcyjna metoda oceny jakości materiału wideo z użyciem dowolnej liczby obrazów odniesienia

Streszczenie

Artykuł prezentuje nową metodę oceny jakości materiału wideo. Koncepcja tej metody zakłada prezentację poddawanego ocenie materiału testowego równolegle z materiałem odniesienia, co ułatwia sformułowanie właściwej oceny. Nowatorskim pomysłem jest podział obrazu wideo w pełnej rozdzielczości na n-obrazową macierz. Każda komórka takiej macierzy może być zakodowana z innymi parametrami kompresji. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentów z zastosowaniem podziału na cztery części. Przeprowadzone analizy pokazują, że możliwe jest uzyskanie dokładniejszych wyników w krótszym czasie w porównaniu do klasycznej metody oceny.

Słowa kluczowe

kompresja informacji wizualnej, ocena jakości materiału wideo

Bibliography

  1. Shi Y., Sun H., Image and Video Compression for Multimedia Engineering, Image Processing Series, (CRC Press, Boca Raton, 2008), DOI: 10.1201/9781420007268.
  2. Moldovan A.-N., Ghergulescu I., Muntean C. H., VQAMap: A Novel Mechanism for Mapping Objective Video Quality Metrics to Subjective MOS Scale, “IEEE Transactions on Broadcasting”, Vol. 62, No. 3, 2016, 610–627, DOI: 10.1109/tbc.2016.2570002.
  3. ITU-T Recommendation P.910: Subjective video quality assessment methods for multimedia applications, 2008.
  4. Kozamernik F., Steinmann V., Sunna P., Wyckens E., SAMVIQ—A New EBU Methodology for Video Quality Evaluations in Multimedia, “SMPTE Motion Imaging Journal”, Vol. 114, No. 4, 2005, 152–160, DOI: 10.5594/j11535.
  5. ITU-R Recommendation BT.500-13: ‘Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures’, 2012
  6. Hoffmann H., Itagaki T., Wood D., Hinz T., Wiegand T., A Novel Method for Subjective Picture Quality Assessment and Further Studies of HDTV Formats, “IEEE Transactions on Broadcasting”, Vol. 54, No. 1, 2008, 1–13, DOI: 10.1109/tbc.2008.916833.
  7. Pinson M.H., Wolf S., Comparing subjective video quality testing methodologies, Visual Communications and Image Processing, 2003, DOI: 10.1117/12.509908.
  8. Zeng K., Zhao T., Rehman A., Wang Z., Characterizing perceptual artifacts in compressed video streams, Proceedings of SPIE 9014, Human Vision and Electronic Imaging XIX, 90140Q (25 February 2014); DOI: 10.1117/12.2043128.