Nowe rozwiązania w zakresie generowania fal ultradźwiękowych w ośrodkach stałych bez użycia ośrodka sprzęgającego akustycznie

pol Article in Polish DOI:

Zdzisław Pęski Ultra ZiP, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule zaprezentowano głowice do generowania fal: poprzecznej, podłużnej oraz powierzchniowej w ośrodku stałym bez użycia ośrodka sprzęgającego akustycznie ("na sucho"). Przedstawiono zakres częstotliwości opracowanych głowic. Opisano sposób pomiaru czasu przejścia fali ultradźwiękowej za pomocą opracowanej techniki pomiarowej bez użycia ośrodka sprzęgającego oraz opisano przydatność metody dla badań ultradźwiękowych.

Słowa kluczowe

miernictwo ultradźwiękowe, technika pomiarowa

News in generation of the ultrasonic waves in the solid medium with no coupling medium

Abstract

In the paper the new device and method for generation of the T-L-R waves in the solid medium with no coupling medium ("on dry surface") are described. The range of the probe's frequencies applied for the new method is also presented. You will find the results of the wave timing measured by the digital equipment and possible appliances for the above method in the ultrasonic measurements. Further information extending presented issues is given in the references to professional literature.

Keywords

measurement technique, ultrasonic measurements

Bibliography

  1. Obraz J.: Ultradźwięki w technice pomiarowej, WNT, Warszawa 1983. 
  2. Mateuschek J.: Technika ultradźwięków, WNT, Warszawa 1961. 
  3. Pęski Z., Królikowski J., Ranachowski J.: Surface acoustic wave probe for nondestructive testing, Ultrasonics International 93: Conference proceedings, Vienna, Austria, s. 157, 1993. 
  4. www.ultrazip.pl/projekty_1ostrzowe.html 
  5. Skłodowski M.: Micro-cores Technology for Testing of Historical Materials. [w:] Proc. Int. Conf. Heritages Protection-construction aspects. Red. J. Radic, V. Rajcic, R. Zarnic, pp. 205-211, Dubrovnik, Croatia, Oct. 14-17, 2006. 
  6. Skłodowski M.: Quasi-Non- Destructive Testing of Historical Materials using Microcores. [w:] Structural Analisis of Historical Constructions, Red. P.B. Lourenco, P.Roca, C.Modena, S. Agraval, pp. 859-865, MACMILLAN INDIA Ltd., Advanced Research Series 2007. 
  7. Lipnicki M. K.: PN-EN 14 127, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących - PTBN, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP: Badania Materiałów, nr 6 (18), wrzesień 2005, s. 5-8. 
  8. Pęski Z.: Nowości w miernictwie ultradźwiękowym: Fala poprzeczna na sucho - badanie mikropróbek falą T-L i R-, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących - PTBN, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP: Badania Materiałów, nr 7 (19), maj 2007, s. 45-46.