Analiza możliwości zastosowania środowiska Scilab do wspomagania projektowania podsystemów energetycznych statków

pol Article in Polish DOI:

send Ryszard Arendt , Andrzej Kopczyński Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania środowiska symulacyjnego Scilab, modeli matematycznych oraz badań symulacyjnych przy projektowaniu podsystemów energetycznych statku. Zredagowano przykładową strukturę zawierającą model wysokoprężnego silnika oraz model śruby okrętowej. Przedstawione procedury oraz modele matematyczne zostaną włączone do systemu ekspertowego wspomagającego projektowanie statków.

Słowa kluczowe

model matematyczny, projektowanie statków, środowisko symulacyjne Scilab

Analysis of capability of using Scilab for adding design of power ship subsystems

Abstract

This paper deals with a problem of mathematical models application and simulation environment Scilab in design process of ship power subsystems. Model of Diesel engine and ship propeller screw are presented in exemplary structure of ship propeller unit. The models will be used in expert system for aided design of ship power systems.

Keywords

mathematical model, ship design, simulation environment Scilab

Bibliography

  1. Arendt R. (2006): Hierarchiczne modele hybrydowe systemu energetycznego statku o definiowanej strukturze. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. 
  2. Arendt R. (2004): The application of expert system for simulation investigation in the aided design of ship power system automation. Expert system with applications, 27, 493-499.