Budowa regułowego modelu systemu sterowania samolotem TS-11 ISKRA

pol Article in Polish DOI:

Piotr Golański , Henryk Szkudlarz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę tworzenia modelu sterowania samolotem przez pilota. W pracy skupiono się na realizacji procedury startu. W tym celu wykorzystano instrukcje wykonywania lotu oraz wiedzę pilota. Na zakończenie przedstawiono postać regułowego modelu systemu sterowania samolotem oraz wyniki przeprowadzonych symulacji.

Słowa kluczowe

symulacja, system sterowania samolotem

Building of rules based aircraft control system

Abstract

This paper presents the method of building of aircraft control model. Here, the focus is on the model of taking off procedure. For this purpose the fly instruction and pilot knowledge has been used. Finally, the model formalization and simulation results, has been presented.

Keywords

aircraft control system, simulation

Bibliography

  1. Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych, PWN, Warszawa 1990. 
  2. Merritt D.: Building Expert Systems in Prolog, Amzi! inc., 2000. 
  3. Instrukcja techniki pilotowania samolotu TS-11 Iskra, wyd. Lot 1851/78, zatwierdzona Zarządzeniem DWL nr 50, z dnia 07.06 1978.r. 
  4. Samolot TS-11 Iskra, Metodyka szkolenia lotniczego, technika pilotowania i zastosowania bojowego, wyd. Lot. 2000/79, zatwierdzona Zarządzeniem DWL nr 131, z dnia 27.12 1979 r. 
  5. Model dynamiki lotu sterowanego samolotu TS-11 Iskra dla symulatora badawczo-konstrukcyjnego, BiAK 3523/50 ITWL, Warszawa 2007.