Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniu do kognitywnego nadzorowania systemu wielu robotów pracujących w sieci

pol Article in Polish DOI:

send Janusz Będkowski , Piotr Andrzej Kowalski , Andrzej Masłowski Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

W niniejszym artykule zaprezentowano zastosowanie inteligencji obliczeniowej w do kongitywnego nadzorowania systemu wielu robotów pracujących w sieci. Został opisany kognitywny model człowieka nadzorcy. Koncepcja implementacji kognitywnego modelu człowieka-operatora została przedstawiona. Wykorzystanie algorytmów inteligencji obliczeniowej zostało opisane oraz implementacja metod klasyfikacji oraz regresji została przedstawiona. Zostało przedstawione opracowanie komponentów systemów z zastosowaniem zwiększającej wydajność architektury CUDA (Compute Unified Device Architecture).

Słowa kluczowe

inteligencja obliczeniowa, kognitywne nadzorowanie

Computational intelligence applied in cognitive supervision of the web connected multi-robotic system

Abstract

Following paper is focused on the computational intelligence applied in cognitive supervision of the web connected multi-robotic system. The cognitive model of the human operator is described. The concept of the implementation of the cognitive model of human - operator is shown. The computational intelligence algorithms' usage in cognitive supervision is described, therefore the implementation of the classification and regression methods are presented. The development of the system components using Compute Unified Device Architecture (CUDA) is shown, therefore the increased performance is proven.

Keywords

cognitive supervision, computational intelligence

Bibliography

  1. J. Będkowski, P. Kowalski, A. Masłowski: Computational intelligence In cognitive supervision of the robotic system for crisis and disaster management, The 4th International Conference on Information & Communication Technology and Systems p. 556-561 August 5 2008, Surabaya - Indonesia 
  2. J. Będkowski, A. Masłowski: Cognitive model of the human supervisor for insection/intervention robotic system, III Conference Young scientists towards the challenges of contemporary technology 22-24.09.2008 
  3. A. Masłowski, J. Będkowski, G. Kowalski: Mobile Multi-robot Inspection Systems - Experience in Poland, Proceedings IARP- Workshop on Environmental Maintenance & Protection July 22 - 23 2008 Baden-Baden 
  4. J. C. Platt, Fast training of support vector machines using sequential minimal optimization, Advances in Kernel Methods: Support Vector Machines, ed. B. Scholkopf, C. Burges and A. Smola, MIT Press, Cambridge MA, 1998.